Kierunki studiów OpoleStudia OpoleStudia techniczne

Energetyka i inżynieria środowiska w Opolu

Studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska to szansa zdobycia wykształcenia w takich dziedzinach wiedzy jak energetyka, techniki cieplne, inżynieria środowiska oraz z zakresu nauk technicznych. Studia dla kandydatów zostały przygotowane przez Politechnikę Opolską.

Kształcenia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska daje bardzo praktyczne wykształcenia. Absolwent kierunku to specjalista od ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko, racjonalnego gospodarowania energią czy gospodarki odpadami – kształtujący i umacniający związek ze środowiskiem, pracujący w jednostkach badawczo-rozwojowych, w administracji, biurach projektowych i całej gamie przedsiębiorstw, poszukujący najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda.

Co na studiach?

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, ergonomia i bezpieczeństwo pracy, fizyka, grafika inżynierska, technologie informacyjne, ergonomia i bezpieczeństwo pracy, biologia środowiska z podstawami ekologii. Natomiast kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak:

 • projektowanie inżynierskie z wykorzystaniem programów CAD,
 • materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne,
 • mechanika i wytrzymałość materiałów,
 • termodynamika,
 • mechanika płynów,
 • ochrona powietrza,
 • ochrona środowiska w energetyce i odnawialne źródła energii,
 • gospodarka wodno-ściekową i gospodarka odpadami,
 • sieci i instalacje sanitarne,
 • eksploatacja instalacji energetycznych,
 • działalność przedsiębiorstwa energetycznego na rynku,
 • restrukturyzację obszarów zdewastowanych,
 • systemy informacji przestrzennej.

Specjalności na kierunku

Po czwartym semestrze następuje wybór jednej z dwóch specjalności:

 • Energetyka cieplna: Absolwent tej specjalności, dzięki posiadanej wiedzy jest bardzo dobrze przygotowany do pracy zawodowej w przedsiębiorstwach energetycznych, szczególnie związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii cieplnej.
 • Inżynieria środowiska: Absolwent tej specjalności posiada niezbędne kwalifikacje do podjęcia pracy zawodowej w szeroko pojętej ochronie środowiska. Pozyskany zasób wiedzy inżynierskiej pozwala na skuteczne wykorzystywanie rozwiązań technicznych i technologicznych w racjonalnym korzystaniu ze środowiska naturalnego.

Rekrutacja na studia

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski, biologia.

Studia kandydatom proponuje Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej

Kierunek energetyka i inżynieria środowiska w Opolu

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Politechnika Opolska

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia techniczne Opole. Interesujesz się nowoczesnymi technologiami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Opole.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Udostępnij


Czytaj więcej: studia w Opolu

Global Studies w Opolu

Studia na kierunku Global Studies to propozycja dla tych kandydatów, którzy chcą poznać świat z…

Studia rolnicze w Opolu

Zastanawiasz się, czy w Opolu są dostępne studia rolnicze? Dla zainteresowanych tym obszarem wiedzy ciekawą…

Studia geograficzne w Opolu

Studia geograficzne są coraz mniej popularne wśród kandydatów. W Opolu kandydatów mogą zainteresować studia na…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia