Administracja w Opolu

Chcesz wybrać studia na kierunku administracja w Opolu? Co musisz wiedzieć przed podjęciem takiej decyzji?

Czy warto studiować administrację?

Studia na kierunku administracja to interdyscyplinarne studia, obejmujące zagadnienia z zakresu prawa i wybranych nauk społecznych, pozwalające na uzyskanie umiejętności posługiwania się i interpretacji przepisów regulujących zasady funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Studia przygotują Cię od strony teoretycznej i praktycznej do pracy urzędniczej.

Gdzie studiować kierunek administracja w Opolu?

Studia na kierunku administracja proponują dwie opolskie uczelnie publiczne: Uniwersytet Opolski i Politechnika Opolska. Może Cię również zainteresować propozycja uczelni niepublicznej – administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne (prowadzi go Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu). Sprawdź, jakie są różnice pomiędzy ofertami studiów na poszczególnych uczelniach!

Administracja na Uniwersytecie Opolskim

Program studiów na kierunku administracja, prowadzonym przez Uniwersytet Opolski, został ukształtowany w sposób, który zapewnia zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, niezbędnej pracownikowi administracji publicznej. Celowi temu służy przede wszystkim szeroki zakres podstawowych przedmiotów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki integracji i współpracy europejskiej.

Absolwenci administracji znajdują zatrudnienie m.in. w administracji samorządowej i rządowej (np. w urzędach miast, gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, urzędach skarbowych), administracji sądownictwa i prokuratury, administracji służby więziennej, straży pożarnej i policji, administracji finansowej, administracji służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty i kultury, administracji sektora prywatnego, czy w biurach obrotu nieruchomościami.

Specjalizacje:

  • Administracja usług publicznych
  • Administracja podatkowa

Administracja na Politechnice Opolskiej

Jeśli zdecydujesz się na studia na kierunku administracja, które ma w swojej ofercie Politechnika Opolska, zostaniesz przygotowany do pracy w urzędzie administracji rządowej lub samorządowej, w szczególności na stanowisku związanym z obsługą inwestycji; do pracy w administracji przedsiębiorstwa; służby lub pracy w Siłach Zbrojnych, Policji i innych formacjach (po spełnieniu warunków ustawowych); pracy na stanowisku urzędniczym w sądzie lub pracy w państwowej lub samorządowej jednostce organizacyjnej.

Zajęcia wyróżniają się praktycznym charakterem, m.in. przez 6 miesięcy praktyk zawodowych, większą liczbę ćwiczeń i koncentrację na zagadnieniach istotnych z punktu widzenia pracy zawodowej. 

Specjalność:

  • Obsługa inwestycji w gospodarce

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu

W trakcie studiów na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzonych przez WSB w Opolu, nauczysz się analizować i wykorzystywać w praktyce przepisy prawa związane z obszarem administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzać zasobami ludzkimi oraz realizować zadania wynikające z audytu i kontroli zarządczej, wskazywać zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz posługiwać się narzędziami elektronicznymi pozyskiwania i katalogowania informacji, w tym informacji niejawnych i danych osobowych.

Specjalności:

  • Administracja i finanse samorządowe
  • Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Służba celno-skarbowa i cywilna w administracji
  • Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa

Uczelnie prowadzące kierunek administracja w Opolu

Więcej informacji o kierunkach prawniczych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia prawnicze Opole. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Zerknij na stronę studia prawnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia