Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

uczelnia niepubliczna, Opole

Wyższe Szkoły Bankowe, najczęściej wybierana grupa uczelni niepublicznych w Polsce, oferuje możliwości kształcenia również w Opolu. Sprawdź, co możesz studiować na WSB w Opolu!

Grupa WSB oferuje możliwość zdobycia wykształcenia na wielu popularnych kierunkach jak Zarządzanie, Psychologia i Finanse i rachunkowość. Studenci WSB cenią uczelnie za dobrą organizację planu zajęć, która umożliwia pogodzenie studiowania oraz pracy zawodowej i życia osobistego oraz wysoką jakość edukacji, którą zapewnia wykwalifikowana kadra wykładowców i nauczycieli.
Zajęcia na WSB nierzadko mają charakter praktyczny. Poza możliwością zdobycia wiedzy praktycznej, uzupełniającej teoretyczną, studenci mają możliwość zbudowania siatki kontaktów w wybranej branży, gdyż spotkania i warsztaty prowadzone przez praktyków i ekspertów w danych dziedzinach.

Kierunki studiów - WSB Opole

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

  • ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
  • INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
  • LOGISTYKA
  • MEDIA I KOMUNIKACJA W BIZNESIE
  • PEDAGOGIKA
  • PRAWO W BIZNESIE
  • PSYCHOLOGIA
  • ZARZĄDZANIE

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: www.wsb.pl/opole/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe

Kontakt

Augustyna Kośnego 72, 45-372 Opole, Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

WSB w Opolu - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Wyższa Szkoła Bankowa w innych miastach

Studia w Opolu i województwie opolskim