Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

uczelnia niepubliczna, Gdynia, Trójmiasto

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni oferuje studia na kierunkach cieszących się ogromnym zainteresowaniem zarówno pracodawców, jak i studentów. Zobacz, co możesz studiować na WSB w Gdyni!

WSB w Gdyni istnieje od 2010 roku i jest wydziałem Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Uczelnia należy do grupy największych i najczęściej wybieranych uczelni niepublicznych w Polsce – Wyższych Szkół Bankowych właśnie – co daje kandydatom pewność wysokiej jakości kadry nauczycielskiej, infrastruktury i wyposażenia sal zajęciowych oraz organizacji zajęć. Gdyńska WSB oferuje możliwość studiów I i II stopnia prowadzonych w trybach stacjonarnym oraz niestacjonarnym oraz szeroką gamę studiów podyplomowych – jest więc z czego wybierać!

Kierunki studiów - WSB w Gdyni

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

  • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
  • FILOLOGIA ANGIELSKA
  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
  • INFORMATYKA
  • LOGISTYKA
  • PEDAGOGIKA
  • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
  • TURYSTYKA I REKREACJA
  • ZARZĄDZANIE

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: www.wsb.pl/gdynia/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe

Kontakt

Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Wyższa Szkoła Bankowa w innych miastach

Studia w Trójmieście i województwie pomorskim