Obsługa biznesu – studia o profilu praktycznym w Opolu

Studia na kierunku obsługa biznesu to nowatorska propozycja przygotowana dla kandydatów przez Uniwersytet Opolski. To coś więcej niż studia prawnobiznesowe.

Studia na kierunku obsługa biznesu kształcą specjalistów będących w stanie efektywnie stosować prawo z uwzględnieniem specyfiki konkretnych branż i pełnić rolę łącznika między przedsiębiorcą, a wyspecjalizowanymi podmiotami obsługi prawnej i finansowej. Elastyczność programu pozwoli na kształcenie absolwentów, których umiejętności będą dostosowane do potrzeb konkretnych zakładów pracy.

Doskonałą rekomendacją tego kierunku mogą być słowa zapisane w jego prezentacji na stronach UO: Czytamy, że: “Nowatorstwo kierunku polega na tym, że istotną częścią programu studiów są zajęcia pozwalające absolwentowi na zrozumienie merytorycznych zagadnień związanych z branżami, w których będzie działał.  Student musi więc opanować także techniczną i biznesową część funkcjonowania przedsiębiorstw innowacyjnych, a także umiejętności miękkie związane z komunikacją profesjonalną i językami obcymi. Wykładowcami na tych studiach w zakresie związanym z poznaniem tej części otoczenia biznesu są doświadczeni praktycy z uprawnieniami zawodowymi lub doktoratami.

Rekrutacja na studia

Przyjęcie na studia na podstawie rankingu ocen. język polski, język obcy, przedmiot do wyboru: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia lub fizyka.

Kierunek proponuje kandydatom Wydział Prawa i Administracji UO

Więcej informacji o kierunkach prawniczych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia prawnicze Opole. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Zerknij na stronę studia prawnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia