Kierunki studiówKierunki studiów ŁódźStudia ŁódźStudia turystyczne

Turystyka i rekreacja – Uniwersytet Łódzki

Głównym celem kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja, proponowanym przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, jest wyposażenie absolwenta w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielne, podstawowe badanie, analizowanie i syntetyzowanie relacji kształtujących przestrzeń turystyczną i rekreacyjną.

Studia na kierunku turystyka i rekreacja obejmują moduły podzielone na przedmioty ogólnouczelniane, podstawowe, fakultatywne i specjalnościowe. W module zajęć praktycznych szczególną wagę przyłożono do ćwiczeń terenowych (obejmujących zarówno aspekty poznawcze, jak i praktyczne) oraz praktyk zawodowych. W ramach przedmiotów fakultatywnych  wiedza przekazywana studentom ma charakter specjalistyczny, związana jest z dorobkiem i osiągnięciami kadry naukowej Instytutu Geografii Miast i Turyzmu oraz kadry współpracującej z Instytutem, reprezentującej zawody branżowe, posiadającej wiedzę i doświadczenie praktyczne.

Wszyscy studenci realizują kurs instruktora rekreacji ruchowej w wybranej dyscyplinie (np. instruktor pływania, fitness, piłki siatkowej i w innych dyscyplinach zaproponowanych przez SWFiS UŁ) oraz kurs pilota wycieczek.

Specjalności:

  • Organizacja turystyki – wykształcenie w zakresie organizacji turystyki w różnych jej odmianach;
  • Organizator hotelarstwa – wykształcenie w zakresie organizacji hotelarstwa;
  • Organizator rekreacji – wykształcenie w zakresie organizacji rekreacji, w tym rekreacji w mieście, animacji czasu wolnego.

A jak wyglądają perspektywy zawodowe absolwenta tego kierunku? Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów I stopnia, absolwent jest przygotowany do organizacji i obsługi turystyki, hotelarstwa, gastronomii i rekreacji, prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do pracy na stanowiskach różnych szczebli, związanych z turystyką, hotelarstwem i rekreacją, w szczególności w:

  • biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji, centrach informacji turystycznej, innych obiektach turystycznych, noclegowych i rekreacyjnych,
  • jednostkach organizujących i obsługujących ruch turystyczny oraz rekreację,
  • jednostkach organizujących i obsługujących przestrzeń turystyczną i rekreacyjną,
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach,
  • przedsiębiorstwach i instytucjach organizujących produkty turystyczne i rekreacyjne,
  • szkolnictwie zawodowym.

Strona kierunku: TURYSTYKA I REKREACJA, Uniwersytet Łódzki

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia turystyczne Łódź. Interesujesz się różnymi formami ruchu turystycznego, myślisz o tym, by go w przyszłości organizować i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia turystyczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij


Czytaj więcej: studia w Łodzi

Psychologia w Łodzi

Marzysz o tym, by studiować na kierunku psychologia? Wybierasz się na studia w Łodzi? Zobacz,…

Studia humanistyczne w Łodzi

Filozofia, kulturoznawstwo, twórcze pisanie, filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych – to przykładowe propozycje studiów…

Dietetyka w Łodzi

Wybierasz się na studia dietetyczne w Łodzi? Które łódzkie uczelnie wyższe proponują kandydatom studia na…

Filologia słowiańska w Łodzi

Studia na kierunku filologia słowiańska to intensywna nauka dwóch kierunkowych języków słowiańskich. Kierunek dla kandydatów…

Zarządzanie – Uniwersytet Łódzki

Jeśli chcesz zostać specjalistą w zakresie zarządzania, wiedzieć jak rozwijać i udoskonalać organizację, kierunek zarządzanie będzie świetnym…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia