Kierunki studiów PoznańStudia PoznańStudia prawnicze

Prawo – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wybierz studia na kierunku prawo przekazujące szeroką wiedzę z zakresu prawoznawstwa, logiki prawniczej, teorii i filozofii prawa, zasad i instytucji polskiego prawa konstytucyjnego, cywilnego, karnego, administracyjnego i pracy.

Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo, które proponuje kandydatom Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pozwalają zdobyć wiedzę opartą na aktualnym prawie polskim i unijnym, orzecznictwie sądów i trybunałów.

Student poznaje mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych oraz uczy się posługiwania językiem specjalistycznym z zakresu prawa. Zdobywa też umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów. Uzyskuje również możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa.

Prawo na UAM – wybrane przedmioty:

 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo karne
 • Prawo cywilne
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Prawo finansowe
 • Prawo podatkowe
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie karne
 • Postępowanie cywile
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze i ochrony konkurencji
 • Prawo handlowe
 • Prawo ochrony środowisk

Kompetencje absolwenta studiów na kierunku prawo:

 • Gruntowna i pogłębiona znajomość przepisów prawnych oraz wykładni i stosowania prawa.
 • Rozszerzona teoretyczna wiedza o sposobach rozwiązywania praktycznych prawnych przypadków (casusów) na podstawie obowiązującego prawa.
 • Pogłębiona teoretyczna wiedza z prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, finansowego, gospodarczego i międzynarodowego.

Absolwent będzie również przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania gruntownej wiedzy prawniczej.

Perspektywy zawodowe absolwentów kierunku prawo:

 • wymiar sprawiedliwości (sądownictwo, prokuratura, adwokatura), 
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych (radcowie prawni),
 • notariat,
 • administracja państwowa i samorządowa,
 • Policja.

Dowiedz się więcej PRAWO , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia prawnicze Poznań. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Zerknij na stronę studia prawnicze w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia