Administracja w Poznaniu

Gdzie studiować kierunek administracja w Poznaniu?

Studia na kierunku administracja to interdyscyplinarne studia, obejmujące zagadnienia z zakresu prawa i wybranych nauk społecznych, pozwalające na uzyskanie umiejętności posługiwania się i interpretacji przepisów regulujących zasady funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Studia przygotują Cię od strony teoretycznej i praktycznej do pracy urzędniczej.

Uczelnie prowadzące kierunek administracja w Poznaniu

  • ADMINISTRACJA , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • ADMINISTRACJA , Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  • ADMINISTRACJA , Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
  • ADMINISTRACJA , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu
  • ADMINISTRACJA , Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Zbliżające się wydarzenia