Zarządzanie i inżynieria produkcji w Gliwicach

Interesuje Cię kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Gliwicach / Katowicach / Zabrzu? Chcesz w przyszłej pracy zawodowej łączyć umiejętności menedżerskie, techniczne i informatyczne?

Czy warto studiować zarządzanie i inżynierię produkcji?

Zarządzanie i inżynieria produkcji to nowoczesny, popularny i interdyscyplinarny kierunek menedżerski. Zagadnienia zarządzania, ekonomii, prawa i organizacji produkcji są wykładane w połączeniu z problematyką techniczną właściwą dla inżyniera mechanika. Uzyskana w czasie studiów wiedza menedżerska i informatyczna daje absolwentom gwarancje dobrego rozumienia mechanizmów funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych i informatycznych zachodzących w przedsiębiorstwach.

Gdzie studiować kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Gliwicach?

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz w najnowszej ofercie, którą przygotowała dla kandydatów Politechnika Śląska.

Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Śląskiej

Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Śląskiej posiada wiedzę z zakresu ogólnego kształcenia inżynierskiego oraz z przygotowaniem i organizacją produkcji. Potrafi wyjaśnić zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące w procesach produkcyjnych.

Posiada także wiedzę z zakresu procesów wytwarzania, metod i narzędzi wykorzystywanych do wspomagania oraz podejmowania decyzji. Wie o cyklu życia produktu, eksploatacji oraz niezawodności maszyn, urządzeń i obiektów oraz zarządzania różnymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem planowania, organizowania i kontroli procesów produkcyjnych. Potrafi posługiwać się metodami ilościowymi i wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu i procesie produkcyjnym.

Absolwent tego kierunku jest również przygotowany do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności. Ma uporządkowaną, wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości oraz w zakresie projektowania systemów logistycznych. Posiada kwalifikacje do ciągłego dokształcania się. Rozumie ważność i pozatechniczne aspekty oraz skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, a także odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi pracować w zespole i realnie ocenić własne możliwości przyjmowania w nim różnych ról. Potrafi także myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Specjalności:

  • Zarządzanie systemami produkcyjnymi (ZABRZE)
  • Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w inżynierii produkcji (ZABRZE)
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy (KATOWICE)
  • Inżynieria Odwrotna z Elementami Wzornictwa Przemysłowego (KATOWICE)
  • Organizacja produkcji i logistyka (KATOWICE)

Uczelnie prowadzące kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Gliwicach

Poznaj inne propozycje kierunków w Gliwicach, Katowicach i woj. śląskim

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim
Studia techniczne Katowice
Studia ekonomiczne Katowice
Studia z zarządzania Katowice
Akademia WSB
Politechnika Częstochowska
Politechnika Śląska

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia