Kierunki studiówKierunki studiów WrocławNoweStudia architektoniczneStudia artystyczneStudia techniczneStudia Wrocław

Kierunki architektoniczne we Wrocławiu

Na tych studiach liczy się innowacyjne myślenie, dużo artystycznej wyobraźni oraz wiedza techniczna. Poznaj studia architektoniczne we

Propozycja studiów architektonicznych we Wrocławiu jest zróżnicowana. Dotyczy trzech kierunków – architektura, architektura wnętrz oraz architektura krajobrazu.

Architektura na Politechnice Wrocławskiej

Studia inżynierskie na kierunku architektura (propozycja Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej) trwają 8 semestrów. W ich programie szczególne znaczenie nadano kursom projektowo – architektonicznym i urbanistycznym. Studenci zajmują się projektowaniem zarówno pojedynczych budowli o zróżnicowanej funkcji i skali, jak i całych zespołów mieszkalno-usługowych.

Działania projektowe uzupełniają przedmioty inżynierskie (budownictwo, konstrukcje), warsztaty plastyczne, rozbudowany blok zajęć komputerowego wspomagania projektowania oraz kursy pozwalające studentom uzyskać gruntowną wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki.

Program studiów został skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić studentom indywidualny rozwój przy jednoczesnym wzmocnieniu umiejętności pracy w zespołach projektowych.

Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Jeśli wybierzesz studia na kierunku architektura krajobrazu, które prowadzi Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, nauczysz się pracy projektowej przy realizacjach w zakresie kształtowania krajobrazu. Twoje projekty dotyczyć będą parków narodowych, krajobrazowych i obszarów prawnie chronionych, oraz parków i ogrodów.

Podczas studiów zapoznasz się nie tylko z przedmiotami projektowymi jak architektura, budownictwo czy planowanie przestrzenne, ale również ze sztukami plastycznymi – rysunkiem odręcznym, grafiką czy rzeźbą. Miejscowe plany zagospodarowania, podkłady geodezyjne, inwentaryzacje dendrologiczne, programy projektowe i graficzne przesłonią Ci cały świat. Studia na tym kierunku umożliwią Ci planowanie, projektowanie oraz realizację przestrzeni, takich jak: ogrody, parki, skwery, aleje przydrożne. Zawód architekta krajobrazu pozwoli Ci wywierać znaczący wpływ na otaczającą nas przestrzeń. Będziesz umieć tak modelować otoczenie i zmienić krajobraz, aby uczynić go bardziej harmonijnym i funkcjonalnym.

Jesteś przygoto­wany do samodzielnego prowadzenia firmy albo pracy w jednostce zajmującej się projektowaniem, wykonawstwem i pielęgnacją zieleni, w tym zieleni zintegrowanej z budynkiem. Będziesz umiał przygotować szczegółowe inwentaryzacje i ocenić stan szaty roślinnej oraz zaprojektować małą architekturę i nawierzchnie wśród zieleni parkowej. Dzięki swoim kompetencjom będziesz przygotowany do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin zajmujących się planowaniem treści i formy krajobrazu (urbaniści, planiści przestrzenni). Możesz uczestniczyć w komponowaniu krajobrazu miejskiego, wiejskiego otwartego, w tym także w otoczeniu budowli inżynierskich

Architektura wnętrz na ASP w Łodzi

Program kształcenia w zakresie kierunku architektura wnętrz, który proponuje Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, oparty jest o dwa bloki przedmiotów – grupę przedmiotów podstawowych i grupę przedmiotów kierunkowych, rozszerzonych o przedmioty humanistyczne oraz nauczanie uzupełniające. Studenci przygotowywani są do projektowania szeroko rozumianej architektury wnętrz, projektowania mebli oraz projektowania przestrzeni wystawienniczych.

W ramach studiów licencjackich program kształcenia przewiduje przygotowanie do wykonywania zawodu projektanta architektury wnętrz w zakresie podstawowym. Na studiach magisterskich istotna jest kreacja projektowo-artystyczna, a przede wszystkim przygotowanie do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów projektowych, samokształcenia i poszerzania wiedzy kierunkowej oraz wiedzy o charakterze humanistycznym.

Ostatecznym celem, efektami kształcenia na kierunku architektura wnętrz jest uzyskanie przez absolwentów odpowiednich kompetencji i umiejętności opartych o nabytą w trakcie studiów specjalistyczną wiedzę i praktykę zawodową, niezbędną do dalszego świadomego rozwoju osobowości artystycznej oraz wszechstronnego doświadczania roli projektanta i kreatora otaczającej nas rzeczywistości.

Architektura wnętrz w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu

Architektura wnętrz (studia licencjackie prowadzi Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu) to sztuka projektowania łącząca specjalistyczne umiejętności warsztatowe z wiedzą z różnych dziedzin, (takich, jak np. budownictwo, ergonomia, materiały i technologie, prawo budowlane, historia sztuki), co pozwala kompetentnie kształtować najbliższe otoczenie człowieka.

W procesie kształcenia szczególny nacisk położony jest na praktyczne aspekty wykorzystania zdobywanej wiedzy i nabywanych umiejętności, nie zapominając przy tym o rozwoju myślenia koncepcyjnego i twórczego potencjału studenta. Edukacja jest tu nakierowana na poznanie kolejnych etapów procesu kreacyjnego – od idei do realizacji – w odniesieniu do projektowania wnętrz w budynkach mieszkalnych i szeroko pojętej użyteczności publicznej, mebli i innych obiektów stanowiących wystrój czy wyposażenie wnętrz oraz obiektów o charakterze wystawienniczym. Projektowanie jest tu ujęte jako integracja zagadnień użytkowych, technicznych i estetycznych z uwarunkowaniami historycznymi, kulturowymi i społecznymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu racji ekonomicznych, w celu stworzenia zamierzonych komunikatów wizualnych.

Perspektywy zawodowe:

  • pracownie architektoniczne,
  • biura projektowe,
  • agencje reklamowe,
  • agencje designerskie,
  • działy projektowe firm meblowych,
  • podmioty realizujące projekty wystawiennicze i scenograficzne,
  • firmy budowlano-architektoniczne,
  • własna działalność gospodarcza.

Kierunki architektoniczne we Wrocławiu

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź Studia techniczne Wrocław. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia