Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

uczelnia publiczna, Wrocław

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu jest uczelnią państwową, kształci studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w siedmiu kierunkach na czterech wydziałach: Malarstwa i Rzeźby, Grafiki i Sztuki Mediów, Architektury Wnętrz i Wzornictwa, Ceramiki i Szkła. Staraniem władz i pedagogów uczelni stale rozszerzany jest zakres kształcenia studentów na poszczególnych wydziałach. Do ostatnio utworzonych należy Pracownia Restauracji i Rekonstrukcji Ceramiki, w której w przyszłości prowadzone będą także zajęcia z restauracji szkła. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowego kierunku studiów: multimediów. W jego ramach realizowany byłby poszerzony program kształcenia w zakresie komunikacji i identyfikacji wizualnej.

50-416 Wrocław, ul. Generała Romualda Traugutta 19/21; www.asp.wroc.pl/

Kierunki studiów - Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

studia I stopnia i jednolite magisterskie

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ
 • GRAFIKA
 • KONSERWACJA I RESTAURACJA CERAMIKI I SZKŁA
 • MALARSTWO
 • MEDIACJA SZTUKI
 • RYSUNEK
 • RZEŹBA
 • SCENOGRAFIA
 • SZTUKA I WZORNICTWO CERAMIKI
 • SZTUKA I WZORNICTWO SZKŁA
 • SZTUKA MEDIÓW
 • WZORNICTWO

Rekrutacja

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w dziale KANDYDAT, REKRUTACJA lub Uchwale Senatu na stronie Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Studia podyplomowe

Informacje o prowadzonych studiach podyplomowych znajdziesz na stronie Uczelni: www.asp.wroc.pl/pl/ksztalcenie/oferta-studiow/studia-podyplomowe

Kontakt

50-416 Wrocław, ul. Generała Romualda Traugutta 19/21; Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

ASP we Wrocławiu - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia we Wrocławiu i województwie dolnośląskim