Kierunki studiów PoznańNowerodzaje studiów PoznańStudiaStudia PoznańStudia psychologiczne

Studia psychologiczne w Poznaniu

Studia psychologiczne w Poznaniu to przede wszystkim propozycja UAM (Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM), gdzie można podjąć jednolite studia magisterskie. Wśród uczelni niepublicznych chętnie wybierana jest przez kandydatów propozycja Uniwersytet SWPS. Kierunek psychologiczny posiadają w swojej ofercie inne jeszcze uczelnie np.: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Uniwersytet WSB Merito Poznań. Poznaj lepiej kierunki psychologiczne w Poznaniu.

Poznaj dokładniej studia psychologiczne w Poznaniu! Wybór kierunku studiów o charakterze psychologicznym to w Poznaniu całkiem spore wyzwanie dla kandydata. Jeśli poważnie myśli się o karierze psychologa ze wszystkimi do tego potrzebnymi uprawnieniami należy wybrać studia jednolite magisterskie. Te w Poznaniu oferują spośród uczelni państwowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wśród uczelni niepublicznych wybór jest większy. Najbardziej prestiżowe organizuje Uniwersytet SWPS. Studiować można również w PAM i na popularnym wśród maturzystów Uniwersytecie WSB Merito Poznań.

Psychologia w krótszym wariancie to studia licencjackie, które kandydatom oferują wspominane już Uniwersytet SWPS, Uniwersytet WSB Merito oraz Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, która co roku przygotowuje dla kandydatów wiele atrakcyjnych specjalności.

Psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia, które proponuje UAM w Poznaniu, adresowane są do osób zainteresowanych psychiką i zachowaniem człowieka w różnych sytuacjach. W innowacyjny sposób kształcą one specjalistów w zakresie pomocy człowiekowi w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Kompetencje zdobyte w trakcie studiów dają szerokie możliwości pracy w zawodzie psychologa z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w obszarze edukacji, profilaktyki i pomocy psychologicznej, a także w środowisku pracy zawodowej. 

Specjalności:

 • Animacja społeczności lokalnych
 • Doradztwo personalne
 • Organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne
 • Psychologia kryminologiczna i kryminalistyczna
 • Psychologia zdrowia i choroby
 • Psychoterapia zaburzeń psychicznych
 • Seksuologia kliniczna

Perspektywy zawodowe:

 • Animator
 • Biegły sądowy
 • Doradca zawodowy
 • Interwent kryzysowy
 • Mediator
 • Naukowiec
 • Psycholog diagnosta
 • Psycholog kliniczny
 • Psycholog penitencjarny
 • Psycholog policyjny
 • Psycholog sportu
 • Psycholog transportu
 • Psycholog w systemie edukacji formalnej (psycholog szkolny)
 • Psychoterapeuta
 • Specjalista HR

Psychologia (studia I stopnia) w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu

Kierunek studiów psychologia, który prowadzi Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu (studia licencjackie, naukę można kontynuować na studiach magisterskich), gwarantuje gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do świadczenia pomocy psychologicznej i prowadzenia działań diagnostycznych oraz badawczych. Studia mają na celu kształcenie osób, które będą cechować się wszechstronną wiedzą psychologiczną i będą przygotowane do podejmowania działań prospołecznych i samodoskonalenia.

Specjalności:

Po ukończeniu studiów znajdziesz zatrudnienie w:

 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • szpitalach;
 • ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne;
 • ośrodkach pomocy społecznej i interwencji kryzysowej;
 • ośrodkach pracy z osobami starszymi;
 • firmach, organizacjach i przedsiębiorstwach;
 • instytucjach państwowych;
 • ośrodkach doradczych;
 • sądach;
 • wielu innych!

Psychologia w Poznańskiej Akademii Medycznej im. Księcia Mieszka I

Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I  ma w swojej ofercie studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia, w ramach których oferowane są dwie specjalności. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów są przydatne w wielu obszarach, m.in.: pomocy medycznej, mediów, rekrutacji kadr, zarządzania, szkoleń, badania rynku, psychoedukacji i psychoprofilaktyki, pracy socjalnej, mediacji, pracy na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, oświaty i wychowania.

Specjalności:

 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia wychowawcza
 • Psychologia zdrowia
 • Psychologia mediów i komunikacji

Absolwent będzie przygotowany do samodzielnej praktyki psychologicznej i współpracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych.

Perspektywy zawodowe:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • oświata (po uzyskaniu kwalifikacji),
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • szpitale,
 • ośrodki realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne,
 • ośrodki pracy z osobami starszymi.


Uzyskaj szczegółowe informacje o psychologicznych kierunkach studiów w Poznaniu, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów psychologicznych w Poznaniu 2024

O kosztach, opłatach za studia psychologiczne w Poznaniu czytaj w artykule

Ile kosztują studia psychologiczne w Poznaniu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Poznań. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia