Studia GdańskStudia podyplomoweStudia psychologiczne

Psychotraumatologia – Uniwersytet Gdański – studia podyplomowe

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na 2-semestralne studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologia.

Uniwersytet Gdański ma w swojej ofercie 2-semestralne studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologia (zajęcia realizowane są w formie niestacjonarnej w soboty i niedziele, średnio 1 – 2 razy w miesiącu).

Absolwent studiów podyplomowych Psychotraumatologia uzyskuje praktyczne umiejętności do pracy w instytucjach, których zadaniem i celem jest diagnostyka, opiniowanie oraz oddziaływanie psychologiczne i społeczne wobec osób (dzieci, młodzieży, dorosłych) doświadczających traumy psychologicznej.

Studia podyplomowe z Psychotraumatologii są adresowane do pracowników: placówek diagnostyczno-terapeutycznych, oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, sądownictwa, służby zdrowia, prokuratury i policji, straży pożarnej, miejskiej, granicznej i innych osób, które w życiu zawodowym stykają się z osobami doświadczającymi traumy. Zgodnie z par. 12. ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych na studia mogą być przyjęte osoby posiadające co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunkach kształcenia, których ukończenie umożliwiło rozwój kariery zawodowej w wyżej wymienionych instytucjach. Zatem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku są to absolwenci studiów: psychologia, pedagogika oraz kierunków medycznych (lekarskiego, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, położnictwa).

Absolwent zdobędzie przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie profesjonalnej pomocy osobom w sytuacjach kryzysu psychicznego, doświadczającym następstw doświadczeń traumatycznych o różnorodnej etiopatogenezie (np. wypadek, działania wojenne, śmierć bliskiej osoby, choroba somatyczna zagrażająca życiu, bezdzietność, rozmaite formy przemocy), symptomatologii i konsekwencjach (np. epizod psychotyczny, depresja, próba samobójcza, uzależnienia, zaburzenia osobowości, wycofanie z pełnienia ról społecznych, bezdomność). Doskonalenie umiejętności z zakresu psychotraumatologii może być szczególnie użyteczne dla osób, które pracują (lub rozpoczynają pracę) w ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach oświatowych, diagnostyczno-terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, sądownictwie, prokuraturze, szpitalach i klinikach psychiatrycznych, ośrodkach psychoterapii, oddziałach chorób somatycznych, hospicjach, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, policji, straży pożarnej, miejskiej, granicznej itp.

Więcej informacji o tym kierunku na stronie UG

Sprawdź trwające rekrutacje na STUDIA PODYPLOMOWE na UG

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET GDAŃSKI – REKRUTACJA NA STUDIA, AKTUALNOŚCI

CZYTAJ TAKŻE:

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia