Kierunki studiów Bydgoszczrodzaje studiów BydgoszczStudiaStudia BydgoszczStudia rolnicze

Studia rolnicze w Bydgoszczy

Dla zainteresowanych tym obszarem wiedzy studia rolnicze na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej. Przykładowe kierunki studiów to m.in. agrotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka. Poznaj również kierunki z oferty Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt BPŚ.

Studia rolnicze w Bydgoszczy w ramach różnych propozycji znajdą kandydaci na Politechnice Bydgoskiej. Jedną z ostatnich nowości jest możliwość podjęcia nauki na kierunku agrotechnologia. Kierunek ten mocno odzwierciedla nowoczesne wyzwania przed którymi stoi rolnictwo.

Agrotechnologia na Politechnice Bydgoskiej

Agrotronika – propozycja Politechniki Bydgoskiej – to kierunek studiów łączący dyscypliny naukowe związane z produkcją roślinną i zwierzęcą (rolnictwo i ogrodnictwo; zootechnika i rybactwo) z inżynierią mechaniczną oraz automatyką, elektroniką i elektrotechniką.

Agrotechnologia to oryginalny kierunek studiów inżynierskich, który umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji w zakresie najnowszych rozwiązań technologicznych w rolnictwie. Innowacyjność tego kierunek polega na połączeniu przyrodniczych podstaw rolnictwa zrównoważonego z elementami współczesnych technologii z agrochemii, agro nomii, agrobiznesu, agroinżynierii i agrotroniki.

Współczesna produkcja surowców żywnościowych to zaawansowane technologicznie maszyny, sprzęt, automatyka. To właśnie absolwenci agrotroniki będą posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, produkowania, sprzedaży, serwisowania i użytkowania takich specjalistycznych urządzeń.

Zootechnika na Politechnice Bydgoskiej

Z opisu kierunku studiów dowiadujemy się, że w trakcie kształcenia będziesz miał sporo przedmiotów o charakterze ścisłym Takich jak np. chemię, biochemię, biofizykę, anatomię zwierząt, fizjologię zwierząt. Dominować będą jednak przedmioty kierunkowe, a wśród nich: m.in. genetykę zwierząt i metody hodowlane, higienę i profilaktykę weterynaryjną, chów i hodowla zwierząt gospodarskich, dobrostan zwierząt.

Dzięki studiom na zootechnice, które prowadzi Politechnika Bydgoska, zdobędziesz gruntowną wiedzę oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych metod chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, bioasekuracji i technologii utrzymania, żywienia zwierząt na fermach wielkotowarowych lub w gospodarstwach indywidualnych. Ponadto, poznasz metody pozyskiwania i przetwarzania surowców pochodzenia zwierzęcego. Dzięki zdobytej wiedzy będziesz potrafił także przygotować wniosek w celu pozyskania dofinansowania do prowadzonej działalności.

Na poniższej liście znajdziesz propozycje rolniczych kierunków studiów dostępnych w Bydgoszczy – dowiedz się więcej!

Kierunki studiów rolniczych w Bydgoszczy 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia rolnicze Bydgoszcz. Interesujesz się nowoczesnym rolnictwem, zasadami hodowli zwierząt lub produkcją żywności i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia rolnicze.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia