Kierunki studiówKierunki studiów KielceStudia geograficzneStudia Kielce

Geografia w Kielcach

Studia I stopnia na kierunku geografia w UJK w Kielcach prowadzone są tak, by student w ciągu 6 semestrów nauki mógł zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności. Ten model kształcenia zapewnia połączenie wiedzy ogólnej, teoretycznej i specjalistycznej z umiejętnościami praktycznymi.

Absolwent kierunku geografia posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz praktyczne umiejętności zdobyte w czasie ćwiczeń terenowych i praktyk studenckich. Jest przygotowany do rozumienia problemów współczesnego, globalizującego się świata, rozpoznawania zjawisk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych w nim występujących, identyfikowania uwarunkowań jego rozwoju oraz podejmowania działalności w tym zakresie.

W szczególności celem studiów jest poznanie wiedzy w zakresie geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej i geografii regionalnej w stopniu pozwalającym na prawidłowe rozumienie relacji między elementami środowiska przyrodniczego, społecznego i gospodarczego. Ponadto rozwijanie umiejętności samodzielnego pozyskiwania danych o środowisku geograficznym, krytycznej ich oceny , a także analizy informacji o środowisku pozwalających na identyfikację w nim trendów i zależności. Przygotowany jest do analizowania procesów i zjawisk fizycznogeograficznych i społeczno-ekonomicznych oraz do prowadzenia samodzielnych obserwacji , badań, różnego rodzaju pomiarów i kartowań terenowych. Absolwent posiada także przygotowanie do pracy zespołowej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii, prezentacji wyników (ustnej i pisemnej).

Miejscem pracy absolwenta mogą być:

  • Jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla (urzędy miasta, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, urzędy gminy, starostwa powiatowe)
  • Szkoły podstawowe
  • Inspektoraty ochrony środowiska
  • Firmy i instytucje wykorzystujące systemy informacji geograficznej (GIS)
  • Przedsiębiorstwa geodezyjno-kartograficzne
  • Biura planowania przestrzennego
  • Regionalne organizacje turystyczne i oddziały PTTK
  • Biura podróży i agencje turystyczne

Kierunek geografia w Kielcach

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia geograficzne Kielce. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Kielcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia