Kierunki studiów Kielcerodzaje studiów KielceStudiaStudia geograficzneStudia Kielce

Studia geograficzne w Kielcach

Kierunek geograficzny proponuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Studia można podjąć na kierunku GEOGRAFIA. Jeśli interesuje cię kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA poznaj ofertę Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Studia geograficzne w Kielcach przygotował dla kandydatów Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz Politechnika Świętokrzyska. W ofercie tych największych w regionie uczelni kandydaci mogą znaleźć studia na kierunku geografia oraz te poświęcone zdobyciu umiejętności geodety i kartografa.

Poznaj szczegóły, dowiedz się więcej o perspektywach zawodowych absolwentów.

Geografia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Studia I stopnia na kierunku geografia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Student w ciągu 6 semestrów nauki ma zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz praktyczne umiejętności zdobyte w czasie ćwiczeń terenowych i praktyk studenckich.

W szczególności celem studiów jest poznanie wiedzy w zakresie geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej i geografii regionalnej w stopniu pozwalającym na prawidłowe rozumienie relacji między elementami środowiska przyrodniczego, społecznego i gospodarczego.

Perspektywy zawodowe:

  • Jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla (urzędy miasta, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, urzędy gminy, starostwa powiatowe),
  • Szkoły podstawowe,
  • Inspektoraty ochrony środowiska,
  • Firmy i instytucje wykorzystujące systemy informacji geograficznej (GIS),
  • Przedsiębiorstwa geodezyjno-kartograficzne,
  • Biura planowania przestrzennego,
  • Regionalne organizacje turystyczne i oddziały PTTK,
  • Biura podróży i agencje turystyczne.

Geodezja i kartografia na Politechnice Świętokrzyskiej

Kierunek geodezja i kartografia ma w swojej ofercie Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Dowiedz się więcej!

Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu geodezji i kartografii i jej dziedzin, takich jak: geodezja inżynieryjna, pozycjonowanie satelitarne, nawigacja, fotogrametria i teledetekcja, systemy geoinformacyjne, kataster i gospodarka nieruchomościami. Posiadają umiejętności wykonywania pomiarów i obliczeń geodezyjnych, znajomość technik komputerowych i typowego oprogramowania geodezyjnego, a także posługiwania się nowoczesnym sprzętem geodezyjnym (GPS, tachimetry elektroniczne).

Więcej o tym kierunku w artykule: Geodezja i kartografia – studia w Kielcach

Kierunki studiów geograficznych w Kielcach 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia geograficzne Kielce. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Kielcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia