Studia prawnicze na UKW w Bydgoszczy

Studia prawnicze na UKW w Bydgoszczy

Interesujesz się prawem? A może chcesz swoją wiedzę prawniczą wykorzystać w działalności typowo biznesowej? A może Twoje zainteresowania koncentrują się na ściganiu przestępczości? Jeśli na któreś z pytań odpowiadasz pozytywnie, sprawdź najnowszą ofertę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Największa bydgoska uczelnia przygotowała ciekawą propozycję kierunków studiów, które mają w sobie element interdyscyplinarności, ale wszystkie je łączy duża dawka przedmiotów prawniczych. Poznaj kierunki: administracja, kryminologia i prawo w biznesie.

Kryminologia na UKW

Kierunek studiów kryminologia to szansa zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy o przestępczości i innych zjawiskach patologicznych, które występują w otaczającej nas rzeczywistości. Studiowanie tego kierunku jest ciekawe i daje szerokie perspektywy zawodowe.

Poważne przestępstwa, w tym zabójstwa, fałszerstwa, porwania, zgwałcenia, pedofilia, prostytucja, przestępczość zorganizowana, narkotykowa, gospodarcza, ale też samobójstwa, tajniki wiktymologii, kryminalistyki, wiedza o prawie, zwłaszcza prawie karnym, to jedynie przykłady tego, o czym uczą się studenci kryminologii.

Kierunek cechuje skonsultowany z praktykami program nauczania z atrakcyjnym zestawem przedmiotów odkrywających przed studentami wiele ważnych i interesujących obszarów wiedzy, dla których poznania potrzeba jednak prawdziwego nimi zainteresowania.

Kończąc studia będziesz mógł pracować w instytucjach ochrony prawa, w szczególności Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, strażach miejskich, Służbie Więziennej, Służbie Celno-Skarbowej, innych licznych inspekcjach i strażach, ale także w prywatnym sektorze ochrony osób i mienia oraz firmach detektywistycznych, jak również w jednostkach zarządzania kryzysowego. Będziesz mógł także starać się o zatrudnienie w służbach specjalnych, w tym w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Więcej o kierunku – kryminologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Administracja na UKW

Studia na kierunku administracja cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów ze względu na ich atrakcyjność oraz perspektywy zawodowe. Jeśli jesteś osobą, która interesuje się sprawami prawniczymi lub zarządzaniem w przestrzeni publicznej to podejmij je zostając studentem tego kierunku.

Program tych studiów obejmuje wiele ważnych obszarów, w tym z zakresu prawa, dając dobre przygotowania do zajmowania się sprawami publicznymi w różnych instytucjach administracji, jak też sektora prywatnego. Uczelnia oferuje nowoczesny program nauczania, konkurencyjny w relacji do innych uczelni, odpowiadający oczekiwaniom praktycznym, umożliwiający kompleksowe zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w organach administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, tj. gmin, powiatów i województw, instytucjach bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości, w tym na stanowiskach urzędniczych w sądach i w prokuraturze, a także jako funkcjonariusze Policji, różnych inspekcji i straży oraz w wielu innych miejscach związanych z realizowaniem funkcji państwa. Studia na kierunku administracja przygotowują także do pracy w firmach, bankach, kancelariach i biurach. Są to więc bardzo szerokie możliwości zawodowe.

Więcej o kierunku – administracja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Prawo w biznesie na UKW

Studia na kierunku prawo w biznesie to interdyscyplinarne studia o profilu praktycznym, co jest ich istotną zaletą, w tym dzięki obligatoryjnym praktykom zawodowym.

Różnią się one od „klasycznych” studiów prawniczych, gdyż uzyskiwane w ich toku wiedza, kompetencje i umiejętności dają studentom szerokie perspektywy prawnicze prowadzenia i obsługi prawnej biznesu.

Studia na kierunku prawo w biznesie dadzą Tobie wiedzę w zakresie całego systemu prawa, jak też innych ważnych z ekonomicznej perspektywy obszarów wiedzy.

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w firmach i instytucjach ich otoczenia oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej. Zwłaszcza w przedsiębiorstwach, w których funkcjonują wyspecjalizowane komórki obsługi prawnej, działy organizacyjno-prawne, działy kadr i płac, ale także kancelarie zajmujące się obsługą prawną firm, biura doradztwa prawnego, urzędy administracji państwowej i samorządowej z otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe i inne.

Więcej o kierunku – prawo w biznesie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Jednostka UKW prowadząca wszystkie te kierunki to:

Instytut Prawa i Ekonomii UKW
pl. Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 001

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia