Studia prawnicze w Bydgoszczy

Do kanonu kierunków prawniczych należy administracja oraz studia jednolite magisterskie na kierunku prawo. Nowe praktyczne kształcenie zaoferował na kierunku prawo Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy.

Kandydat zainteresowany studiami prawniczymi w Bydgoszczy może podjąć również studia na kierunkach, które przygotował Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach oferty studiów I stopnia.. Przykładowe kierunki studiów to m.in. administracja i prawo w biznesie. Ofertę w zakresie studiów prawniczych posiadają również bydgoskie uczelnie niepubliczne np. Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy oraz Akademia Kujawsko-Pomorska (AKP).

Prawo na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Studia zaoferowano kandydatom p raz pierwszy w roku akademickim 2021/22. Jest to więc na uczelni nowość. O zaletach studiowania tego kierunku przeczytaj poniżej:

“Są to studia o profilu praktycznym, co wyróżnia je na tle takich studiów prowadzonych przez większość Uniwersytetów. Łączą bowiem to, co charakterystyczne i utrwalone od wieków w kształceniu prawników, tj. kanon przedmiotów prawniczych obejmujących wszystkie klasyczne i nowo wyodrębniające się dyscypliny prawa z praktycznym podejściem do takiego kształcenia. Składają się na nie praktyki zawodowe, liczne nowoczesne konwersatoria i inne formy zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Duży nacisk położony został na przedmioty ściśle kształtujące umiejętności praktyczne ważne w pracy prawnika: sporządzania pism procesowych oraz rozwiazywania konkretnych problemów prawnych.”

Na UKW również studia I stopnia na kierunku prawo w biznesie.

Prawo na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy

Uczelnie prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku prawo jako jedyna niepaństwowa uczelnia w Bydgoszczy. Studia prawnicze trwają pięć lat, kończą się uzyskaniem tytułu magistra i dają możliwość rozwoju w ramach wybranej aplikacji. Jednym z podstawowych celów studiów jest przygotowanie absolwentów do egzaminów na wszystkie rodzaje aplikacji, wielu jednak może budować ścieżkę swojej kariery w oparciu o inne dziedziny.

Administracja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Program studiów na kierunku administracja obejmuje wiele ważnych obszarów, w tym z zakresu prawa, dając dobre przygotowania do zajmowania się sprawami publicznymi w różnych instytucjach administracji, jak też sektora prywatnego. Uczelnia oferuje nowoczesny program nauczania, konkurencyjny w relacji do innych uczelni, odpowiadający oczekiwaniom praktycznym, umożliwiający kompleksowe zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Administracja – Bydgoska Szkoła Wyższa

W BSW studenci znajdą również propozycje atrakcyjnych specjalności. Aktualnie uczelnia oferuje:

Administracja bezpieczeństwa publicznego

Student specjalności administracja bezpieczeństwa publicznego zdobywa wiedzę i zapoznaje się z  przepisami oraz procedurami regulującymi działalność straży, policji, służb antykryzysowych oraz innych służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i ładu publicznego wewnątrz państwa.

Administracja publiczna

Student specjalności administracja publiczna zdobywa wiedzę i zapoznaje się z przepisami oraz procedurami regulującymi działalność jednostek administracji publicznej na szczeblu gminy, powiatu oraz województwa. Specjalizacja pozwalająca na zdobycie uniwersalnych umiejętności związanych z administrowaniem w jednostkach sektora publicznego oraz prywatnego – dająca szerokie możliwości podjęcia zatrudnienia m.in. w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, służbach mundurowych oraz w przedsiębiorstwach.

E-administracja

Specjalność e-administracja jest kierunkiem mającym na celu wykształcenie profesjonalnego e-urzędnika, tj. osoby mającej wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia i realizowania usług administracji publicznej za pomocą nowych technologii komunikacyjnych. Podstawowym celem realizacji wskazanej specjalności jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wdrażania i realizowania usług administracji publicznej z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

Kierunki studiów prawniczych w Bydgoszczy 2023

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia prawnicze Bydgoszcz. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Prawo w Bydgoszczy

Gdzie studiować kierunek prawo w Bydgoszczy? To ważne pytanie stawiają sobie wszyscy,…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia