Kierunki studiów Bydgoszcznewrodzaje studiów BydgoszczStudiaStudia BydgoszczStudia prawnicze

Studia prawnicze w Bydgoszczy

Studia prawnicze mają swój kanon kierunków. Należą do niego administracja oraz studia jednolite magisterskie na kierunku prawo. Nowe praktyczne kształcenie zaoferował na kierunku prawo Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy.

Kandydat zainteresowany studiami prawniczymi w Bydgoszczy może podjąć również studia na kierunkach, które przygotował Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach oferty studiów I stopnia. Przykładowe kierunki studiów to m.in. administracja i prawo w biznesie. Studia prawnicze posiadają również bydgoskie uczelnie niepubliczne np. Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz oraz Akademia Kujawsko-Pomorska (AKP).

Prawo na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Studia zaoferowano kandydatom p raz pierwszy w roku akademickim 2021/22. Jest to więc na uczelni nowość. O zaletach studiowania tego kierunku przeczytaj poniżej:

“Są to studia o profilu praktycznym, co wyróżnia je na tle takich studiów prowadzonych przez większość Uniwersytetów. Łączą bowiem to, co charakterystyczne i utrwalone od wieków w kształceniu prawników, tj. kanon przedmiotów prawniczych obejmujących wszystkie klasyczne i nowo wyodrębniające się dyscypliny prawa z praktycznym podejściem do takiego kształcenia. Składają się na nie praktyki zawodowe, liczne nowoczesne konwersatoria i inne formy zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Duży nacisk położony został na przedmioty ściśle kształtujące umiejętności praktyczne ważne w pracy prawnika: sporządzania pism procesowych oraz rozwiazywania konkretnych problemów prawnych.”

Na UKW również studia I stopnia na kierunku prawo w biznesie.

Prawo na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy

Uczelnie prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku prawo jako jedyna niepaństwowa uczelnia w Bydgoszczy. Studia prawnicze trwają pięć lat, kończą się uzyskaniem tytułu magistra i dają możliwość rozwoju w ramach wybranej aplikacji. Jednym z podstawowych celów studiów jest przygotowanie absolwentów do egzaminów na wszystkie rodzaje aplikacji, wielu jednak może budować ścieżkę swojej kariery w oparciu o inne dziedziny.

Administracja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Program studiów na kierunku administracja obejmuje wiele ważnych obszarów, w tym z zakresu prawa, dając dobre przygotowania do zajmowania się sprawami publicznymi w różnych instytucjach administracji, jak też sektora prywatnego. Uczelnia oferuje nowoczesny program nauczania, konkurencyjny w relacji do innych uczelni, odpowiadający oczekiwaniom praktycznym, umożliwiający kompleksowe zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Administracja – Bydgoska Szkoła Wyższa

W BSW studenci znajdą również propozycje atrakcyjnych specjalności. Aktualnie uczelnia oferuje:

Administracja bezpieczeństwa publicznego

Student specjalności administracja bezpieczeństwa publicznego zdobywa wiedzę i zapoznaje się z  przepisami oraz procedurami regulującymi działalność straży, policji, służb antykryzysowych oraz innych służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i ładu publicznego wewnątrz państwa.

Administracja publiczna

Student specjalności administracja publiczna zdobywa wiedzę i zapoznaje się z przepisami oraz procedurami regulującymi działalność jednostek administracji publicznej na szczeblu gminy, powiatu oraz województwa. Specjalizacja pozwalająca na zdobycie uniwersalnych umiejętności związanych z administrowaniem w jednostkach sektora publicznego oraz prywatnego – dająca szerokie możliwości podjęcia zatrudnienia m.in. w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, służbach mundurowych oraz w przedsiębiorstwach.

E-administracja

Specjalność e-administracja jest kierunkiem mającym na celu wykształcenie profesjonalnego e-urzędnika, tj. osoby mającej wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia i realizowania usług administracji publicznej za pomocą nowych technologii komunikacyjnych. Podstawowym celem realizacji wskazanej specjalności jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wdrażania i realizowania usług administracji publicznej z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

Kierunki studiów prawniczych w Bydgoszczy 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia prawnicze Bydgoszcz. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Prawo w Bydgoszczy

Gdzie studiować kierunek prawo w Bydgoszczy? To ważne pytanie stawiają…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia