Kierunki studiów Warszawanewrodzaje studiów WarszawaStudiaStudia pedagogiczneStudia Warszawa

Studia pedagogiczne w Warszawie

Studia pedagogiczne to takie kierunki jak pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Znajdziesz je na wielu warszawskich uczelniach, m.in. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim, SGGW, UKSW i innych. Bardzo bogata w zakresie studiów pedagogicznych jest również oferta licznych warszawskich szkół niepaństwowych.

Jeśli wybierasz się na studia pedagogiczne w Warszawie, to ilość propozycji z tego zakresu może zawrócić w głowie. Kierunki pedagogiczne mają w swoich ofertach warszawskie uczelnie publiczne (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), jak również wiele uczelni prywatnych.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Warszawskim

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które prowadzi Wydział Pedagogiczny UW, kształcą nauczycieli na wysokim poziomie, uwzględniając potrzeby współczesnego społeczeństwa i edukacji. Wysoka jakość wczesnej edukacji wspiera rozwój potencjału dzieci, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz efektywne wspomaganie dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Program studiów ma charakter modułowy i zakłada ścisły związek przygotowania teoretycznego i praktycznego do pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga szkolnego, nauczyciela świetlicy w trzech obszarach:

 • projektowania i realizowania programu własnego rozwoju zawodowego i osobistego nauczyciela,
 • wspierania rozwoju dzieci i organizowania sytuacji edukacyjno-wychowawczych sprzyjających konstruowaniu przez nie wiedzy i umiejętności w interakcjach społecznych,
 • tworzenia demokratycznej kultury przedszkola i szkoły jako nowoczesnej, autonomicznej wspólnoty, rozwijającej edukacyjne partnerstwo.

Pedagogika w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Studenci kierunku pedagogika, który ma w swojej ofercie SGGW w Warszawie, przygotowywani są do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach systemu oświaty zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także instytucjach prowadzących działalność na rzecz dziecka i rodziny.

Doskonalą takie kompetencje, jak wrażliwość i empatia, szczególnie cenione w obszarze działalności opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej. Absolwenci kierunku są doskonale wykształconymi, zorganizowanymi i zmotywowanymi pedagogami, posiadającymi wiedzę pedagogiczną i psychologiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, opieki oraz nauczania i uczenia się. Ponadto, posiadają umiejętności i kompetencje niezbędne do doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych, takich jak szkoły, gabinety terapii pedagogicznej, świetlice,
 • instytucjach i stowarzyszeniach kulturalnych,
 • organizacjach społecznych, samorządowych,
 • instytucjach i placówkach kulturalno-oświatowych,
 • administracji samorządowej i organizacjach społecznych,
 • lokalnych i międzynarodowych programach związanych z edukacją,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • regionalnych programach i stowarzyszeniach kulturalnych,
 • administracji publicznej związanej z systemem oświaty,
 • sektorze usług prywatnych.

Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Studia na kierunku pedagogika specjalna, proponowane przez UKSW w Warszawie, przygotowują studentów do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego – nauczyciela, wychowawcy, rehabilitanta, terapeuty, pracującego z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Program studiów obejmuje przedmioty z wielu dziedzin m.in. biomedycyny, pedagogiki, psychologii czy nauk społecznych. Studia pozwalają na zyskanie umiejętności, związanych ze wsparciem osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Studia kształcą pedagogów specjalnych, którzy są przygotowani do pracy z różnymi grupami odbiorców. 

Moduły:

 • tyflopedagogika z edukacją włączającą
 • terapia pedagogiczna ze wsparciem uczniów uzdolnionych (po zatwierdzeniu przez Senat UKSW)

Absolwenci znajda pracę w:

 • ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci niewidomych i słabowidzących,
 • organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością narządu wzroku,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • przedszkolach i szkołach (specjalnych, integracyjnych, inkluzyjnych),
 • jako nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne (specjalista terapii pedagogicznej),
 • jako pedagog specjalny,
 • placówkach leczniczych,
 • placówkach rehabilitacyjnych,
 • placówkach oświatowych,
 • placówkach optometrycznych i optycznych,
 • ośrodkach/zespołach wczesnej interwencji.


Uzyskaj więcej informacji o pedagogicznych kierunkach studiów w Warszawie, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów pedagogicznych w Warszawie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia