Kierunki studiów OlsztynnewStudia OlsztynStudia prawniczeTOP OlsztynTop studia

Prawo w Olsztynie

Gdzie studiować kierunek prawo w Olsztynie? Dla zainteresowanych studiami magisterskimi na tym popularnym wśród maturzystów kierunku do wyboru jedna uczelnia państwowa.

Prawo w Olsztynie? Tylko jedna uczelnia w Olsztynie zaspokoi tych, którzy swoją zawodową przyszłość łączą z wykonywaniem zawodu prawnika. A jest to oczywiście Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Studia oferowane przez Wydział Prawa i Administracji UWM daje absolwentowi nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa.

Absolwent zyskuje wiedzę umożliwiającą pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania, a także ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego poprzez uzyskiwanie uprawnień do pełnienia obowiązków w organach wymiaru sprawiedliwości, administracji itd.

Absolwent kierunku prawo uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Ukończenie studiów daje przygotowanie do podjęcia pracy w wymiarze sprawiedliwości, kancelariach prawnych, podmiotach gospodarczych i w sektorze administracji publicznej: rządowej,  samorządowej, w instytucjach państwowych i prywatnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia różnych rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej. 

Zasady rekrutacji na prawo na UWM

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie “nowej matury” (świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów. Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2.

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym: 

 • Geografia
 • Historia
 • Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)
 • Język polski
 • Matematyka
 • Wiedza o społeczeństwie

Należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych powyżej.

  Kierunek prawo w Olsztynie

  Więcej informacji o innych kierunkach prawniczych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia prawnicze Olsztyn. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia prawnicze w Polsce.

  CZYTAJ RÓWNIEŻ:

  Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Olsztynie.

  Studia w Olsztynie

  Kierunki studiów w Olsztynie

  Rekrutacja na studia w Olsztynie

  Uczelnie Olsztyn

  Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Zbliżające się wydarzenia