Kierunki studiów Radomrodzaje studiów RadomStudiaStudia prawniczeStudia Radom

Studia prawnicze w Radomiu

Studia prawnicze w Radomiu na uczelni publicznej, czy prywatnej? Dla kandydatów planujących wybrać studia z tego zakresu przygotowaliśmy szczegółowe informacje!

Osoby zainteresowane pójściem na studia prawnicze i administracyjne w Radomiu mogą wybrać z oferty zarówno uczelni państwowych, jak i niepublicznych. Te pierwsze reprezentuje Uniwersytet Radomski, zaś do grupy tych drugich należą Akademia Handlowa Nauk Stosowanych oraz Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna.

Kierunki prowadzone w Radomiu należą do standardowych w swej dziedzinie: PRAWO i ADMINISTACJA zawsze dominują w ofercie edukacyjnej uczelni umożliwiających zdobycie wyższego wykształcenia w omawianej tu dziedzinie. Nie bez powodu zresztą – ze względu na swój kompleksowy charakter dają one możliwość bardzo dobrego przygotowania kandydatów do późniejszej pracy zawodowej zarówno pod kątem merytorycznym, jak i praktycznym.

Administracja na Uniwersytecie Radomskim

Studia na kierunku administracja, które prowadzi Uniwersytet Radomski, pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu nauk społecznych, w tym nauk o prawie i nauk o administracji, metod pozyskiwania i przetwarzania danych, ekonomii.

Studenci uczą się również rozumienia tekstu normatywnego, posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania przepisów prawa, sporządzania i stosowania prawa pisma, tj. wniosków, decyzji, umów, organizacji pracy, biurowości i posługiwania się programami informatycznymi.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

  • administracji publicznej,
  • urzędach państwowych i samorządowych,
  • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
  • organizacjach pozarządowych.

Administracja w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

Kierunek administracja, propozycja AHNS w Radomiu, pozwala na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu różnych gałęzi prawa oraz na zapoznanie się z zasadami organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Studenci przygotowują się do podjęcia pracy zarówno w administracji samorządowej, rządowej, jak i europejskiej. 

Studia na kierunku administracja w AHNS przygotowują studentów do pracy w jednostkach administracji rządowej, administracji samorządowej, organizacjach pozarządowych, jednostkach współpracujących z administracją publiczną lub wykonujących zadania zlecone, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach międzynarodowych w tym Unii Europejskiej, firmach doradczych, pracujących na rzecz administracji rządowej i samorządowej.

Prawo na Uniwersytecie Radomskim

Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego to prestiżowe studia przekazujące wiedzę z zakresu nauk prawnych, podstawowych gałęzi prawa: cywilnego, administracyjnego, karnego. Studenci poznają również funkcjonowanie systemu prawnego w życiu społecznym, struktur i funkcji państwa, procesów stanowienia i stosowania prawa w Polsce i na świecie, jak również zasady dochodzenia roszczeń na drodze sądowej oraz przy pomocy alternatywnych metod rozwiązywania sporów, analizowania stanu faktycznego i kwalifikowania prawnego z jednoczesnym właściwym argumentowaniem prawnym zajętego stanowiska.

Jako absolwent będziesz mogła/mógł zostać sędzią, prokuratorem, komornikiem, adwokatem czy radcą prawnym. Znajdziesz zatrudnienie w sądach, prokuraturze, kancelariach adwokackich, notarialnych i radcowskich, organach ścigania, administracji rządowej i samorządowej, organach Unii Europejskiej.

Prawo w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu (EUST)

Kierunek prawo, który ma w swojej ofercie Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, to studia nowoczesne i elastyczne, dostosowane do potrzeb i oczekiwań studentów. Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień prawnych, w tym prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych.

Studia przygotowują do pracy w różnych sektorach prawa. Program studiów jest bardzo dobrze zorganizowany, co pozwala na efektywną naukę. W trakcie studiów zdobywasz nie tylko wiedzę z zakresu prawa, ale także z innych dziedzin, takich jak ekonomia, socjologia czy psychologia. Dzięki temu absolwenci tych studiów mają bardzo szeroki zakres wiedzy, co zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo to osoba, która ma solidne podstawy do wykonywania zawodu prawnika. Taki absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach, takich jak: sądy, prokuratury, kancelarie prawne, organy administracji publicznej, organy sądownicze, a także w firmach i korporacjach zajmujących się różnego rodzaju działalnością gospodarczą. Absolwent tych studiów może również ubiegać się o przyjęcie na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, notarialną, sędziowską lub prokuratorską.

Uzyskaj szczegółowe informacje o prawniczych kierunkach studiów dostępnych dla kandydatów w Radomiu:

Kierunki studiów prawniczych w Radomiu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia prawnicze Radom. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia prawnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Prawo w Radomiu

Gdzie studiować kierunek prawo w Radomiu? Co roku oferta radomskich uczelni dostarcza…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Radomiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Radomiu:

Studia w Radomiu

Kierunki studiów w Radomiu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uczelnie Radom

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia