Prawo w Radomiu

Gdzie studiować kierunek prawo w Radomiu? Co roku oferta radomskich uczelni dostarcza kandydatom szerokiego wyboru kierunków studiów. Dotyczy to również możliwości studiowania prawa, którą przygotowały aż trzy uczelnie.

Dla zainteresowanych studiami na kierunku prawo ofertę przygotowała jedna radomska uczelnia publiczna oraz dwie szkoły niepaństwowe. Ukończenie studiów prawniczych daje absolwentowi nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa.

Prawo na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Kierunek realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji UTH Radom. Studiując kierunek prawo pozyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • Nauk prawnych, podstawowych gałęzi prawa: cywilnego, administracyjnego, karnego.
  • Funkcjonowania systemu prawnego w życiu społecznym, struktur i funkcji państwa, procesów stanowienia i stosowania prawa w Polsce i na świecie.
  • Zasad dochodzenia roszczeń na drodze sądowej oraz przy pomocy alternatywnych metod rozwiązywania sporów, analizowania stanu faktycznego i kwalifikowania prawnego z jednoczesnym właściwym argumentowaniem prawnym zajętego stanowiska.

Kierunek prawo w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

Na studiach oferowanych przez Akademię Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu (AHNS) studenci zapoznają się z poszczególnymi dyscyplinami prawa oraz teorią i filozofią prawa i doktryn polityczno-prawnych. Zdobywają umiejętności rozumienia tekstów prawnych oraz posługiwania się regułami logicznego rozumowania i interpretowania przepisów.

Potrafią korzystać z wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Zdobywają praktyczne umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji prawnych, a także występowania w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których obowiązujące prawo wskazuje mediację jako zalecany sposób rozstrzygania sporów prawnych.

Studenci w toku studiów doskonalą umiejętności językowe i retoryczne oraz uczestniczą w warsztatach argumentacji prawniczej i symulacyjnych rozprawach sądowych.

Uczelnie prowadzące kierunek prawo w Radomiu

  • PRAWO – Europejska Uczelnia Społeczno – Techniczna w Radomiu
  • PRAWO – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
  • PRAWO – Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu

Absolwenci kierunku prawo są przygotowani (po zdaniu odpowiednich egzaminów) do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych: adwokackiej, radcowskiej, referendarskiej, sędziowskiej, notarialnej, prokuratorskiej, komorniczej.

Mogą również podjąć pracę we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej: w sądach, kancelariach prawnych, kancelariach notarialnych, biurach doradztwa prawnego, bankach, biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia prawnicze Radom. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia prawnicze w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Radomiu:

Studia w Radomiu

Kierunki studiów w Radomiu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uczelnie Radom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia