Kierunki studiów RadomnewStudia prawniczeStudia RadomTOP RadomTop studia

Prawo w Radomiu

Gdzie studiować kierunek prawo w Radomiu? Co roku oferta radomskich uczelni dostarcza kandydatom szerokiego wyboru kierunków studiów. Dotyczy to również możliwości studiowania prawa, którą przygotowały dwie uczelnie.

Dla zainteresowanych studiami na kierunku prawo ofertę przygotowała jedna radomska uczelnia publiczna – Uniwersytet Radomski – oraz jedna szkoła niepaństwowa. Ukończenie studiów prawniczych daje absolwentowi nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa.

Prawo na Uniwersytecie Radomskim

Kierunek realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego. Studiując kierunek prawo pozyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • Nauk prawnych, podstawowych gałęzi prawa: cywilnego, administracyjnego, karnego.
  • Funkcjonowania systemu prawnego w życiu społecznym, struktur i funkcji państwa, procesów stanowienia i stosowania prawa w Polsce i na świecie.
  • Zasad dochodzenia roszczeń na drodze sądowej oraz przy pomocy alternatywnych metod rozwiązywania sporów, analizowania stanu faktycznego i kwalifikowania prawnego z jednoczesnym właściwym argumentowaniem prawnym zajętego stanowiska.

Zobacz film:

Studia prawnicze na Uniwersytecie Radomskim

Kierunek prawo w Radomiu

Absolwenci kierunku prawo są przygotowani (po zdaniu odpowiednich egzaminów) do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych: adwokackiej, radcowskiej, referendarskiej, sędziowskiej, notarialnej, prokuratorskiej, komorniczej.

Mogą również podjąć pracę we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej: w sądach, kancelariach prawnych, kancelariach notarialnych, biurach doradztwa prawnego, bankach, biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia prawnicze Radom. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia prawnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Radomiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Radomiu:

Studia w Radomiu

Kierunki studiów w Radomiu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uczelnie Radom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia