Kierunki studiów OlsztynnewStudia ekonomiczneStudia OlsztynStudia prawnicze

Doradztwo podatkowe – studia w Olsztynie

Studia na kierunku doradztwo podatkowe to atrakcyjna propozycja studiów ekonomiczo-prawniczych, którą oferuje kandydatom Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Kierunek przygotowuje do pracy w w kancelariach prawnych, organach państwowych lub samorządowych.

Studia na kierunku doradztwo podatkowe to studia, które mają przyszłość. Sprawy podatkowe to coś od czego trudno uciec, wiele osób potrzebuje w tej materii pomocy. Jeśli chcesz procować w kancelariach zajmujących się doradztwem podatkowym i występować przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych na studiach zdobędziesz niezbędne kompetencje.

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w kancelariach prawnych, organach państwowych lub samorządowych, takich jak::

  • ministerstwo finansów,
  • organy administracji skarbowej (urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe, izby administracji skarbowej, służba celna),
  • organy administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie),
  • organy kontroli i nadzoru (regionalne izby obrachunkowe, Najwyższa Izba Kontroli),
  • kancelarie doradztwa podatkowego,
  • kancelarie biegłych rewidentów,
  • kancelarie prawnicze (adwokacie, radcowskie),
  • biura rachunkowe,
  • w działach podatkowych, finansowych lub księgowych sektora prywatnego

Rekrutacja na studia

W rekrutacji na ten kierunek uwzględnia się trzy spośród wymienionych: Chemia, Fizyka i astronomia, Geografia, Historia, Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata), Język polski, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie.

Ten kierunek dla kandydatów przygotował Wydział Prawa i Administracji UWM. Strona kierunku: DORADZTWO PODATKOWE, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kierunek doradztwo podatkowe w Olsztynie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia ekonomiczne Olsztyn. Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia ekonomiczne w Polsce!

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Olsztynie.

Studia w Olsztynie

Kierunki studiów w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uczelnie Olsztyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia