Zarządzanie i inżynieria produkcji w Olsztynie

Gdzie studiować zarządzanie i inżynierię produkcji w Olsztynie? To pytanie stawiają sobie co roku maturzyście. Do wyboru są dwie uczelnie.

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji proponują w Olsztynie dwie uczelnie. Jedną z nich jest niepaństwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, drugą państwowy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Czy warto studiować kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji?

Zarządzanie i inżynieria produkcji to nowoczesny, popularny i interdyscyplinarny kierunek menedżerski. Zagadnienia zarządzania, ekonomii, prawa i organizacji produkcji są wykładane są często w połączeniu z problematyką techniczną właściwą dla inżyniera mechanika.

Uzyskana w czasie studiów wiedza menedżerska i informatyczna daje absolwentom gwarancje dobrego rozumienia mechanizmów funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych i informatycznych zachodzących w przedsiębiorstwach.

Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

Proponowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych UWM studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji to prawdziwy rarytas wśród kierunków studiów. Studia dostarczają wiedzy zarówno ekonomicznej jak i pozwalają stać się kompetentnym menedżerem. Poznaj sylwetkę absolwenta studiów po tym kierunku.

Absolwent posiada wiedzę w zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Posiada również umiejętności menedżerskie oraz umiejętności realizacji zadań z zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania przedsiębiorstwem; marketingu; logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania zadań z zakresu technologii, zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności.

Absolwent jest przygotowany do: zarządzania procesami produkcyjnymi; organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych; udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w inżynierii wytwarzania.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie

Uczelnia proponuje kandydatom studia inżynierskie. Można wybrać w ofercie specjalności specjalizację najlepszą dla siebie:

  • Automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne
  • Organizacja procesów i systemów produkcyjnych
  • Inżynieria BHP
  • Inżynieria logistyczna

Uczelnie prowadzące kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Olsztynie

Więcej informacji o innych kierunkach ekonomicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia ekonomiczne Olsztyn. Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia ekonomiczne w Polsce. Więcej informacji o kierunkach związanych z zarządzaniem, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia zarządzanie Olsztyn. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania.

Sprawdź też inne TOP kierunki w Olsztynie

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Olsztynie:

Studia w Olsztynie

Kierunki studiów w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uczelnie Olsztyn

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia