Ekonomia w Olsztynie

Zastanawiasz się, czy studiowanie ekonomii jest dla Ciebie? Przekonaj się, że warto studiować ten kierunek w Olsztynie!

Dlaczego warto w dzisiejszych czasach studiować właśnie ekonomię? Bo sposób praktyczny charakter kształcenia i szeroka gama umiejętności zdobywanych przez studentów właściwe temu kierunkowi świetnie przystają do specyfiku rynku pracy doby Internetu!

Czego można się nauczyć na studiach na kierunku ekonomia?

Studenci ekonomii przyswajają elementy statystyki i szerzej pojętej matematyki, dzięki którym są zdolni oceniać charakter zjawisk obserwowanych na rynkach lokalnych i międzynarodowym. Uczą się również korzystania ze specjalistycznego oprogramowania, które pozwala zautomatyzować znaczą część pracy i wizualizować efekty analizy w przejrzysty sposób.

Jednak studia ekonomiczne to nie tylko obróbka surowych danych finansowych. Celem wykształcenia u nich dobrego zrozumienia procesów rządzących rynkiem, studenci są również uczeni elementów psychologii, socjologii, prawa i stosunków międzynarodowych. Na studiach ekonomicznych kształci się również przyszłych liderów projektów i kierowników grup pracowników, więc w programach tych studiów obecne są również elementy zarządzania, przedsiębiorczości i negocjacji.

Jakie przedmioty warto zdawać na maturze, aby dostać się na kierunek ekonomia?

Uczelnie zwykle największą uwagę przywiązują do wyników z języka obcego oraz przynajmniej jednego z następujących przedmiotów:  geografia, fizyka, historia, informatyka, język polski, matematyka i wiedza o społeczeństwie. Warto jednak potwierdzić wymagania bezpośrednio na stronie wybranej uczelni.

Ekonomia na Olsztyńskiej Szkole Wyższej

Absolwenci OSW to osoby świetnie przygotowane do pracy w szeroko rozumianej branży finansowej. Posiadają umiejętności umożliwiające pracę jako specjalista w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, pracę w organizacjach gospodarczych, czy jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą. Podstawą prowadzenia rozmów biznesowych na skalę międzynarodową i poruszania się w dziedzinie biznesu są zdolności językowe, a OSW gwarantuje zdobycie poziomu B2 w wybranym języku obcym przez studentów.

Ekonomia na OSW jest prowadzona na następujących specjalnościach:

  • Rachunkowość i finanse
  • Psychologia w biznesie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Ekonomia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

Działający od 1999 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to prężny ośrodek akademicki i kulturowy. W roku akademickim 2020/21 na 15 wydziałach uczelni kształciło się ok. 18 tyś. studentów! Studenci ekonomii na UMW są kształceni na Wydziale Nauk Ekonomicznych, gdzie zdobywają wszystkie potrzebne do podjęcia pracy w branży finansowej umiejętności. Zainteresowani poszerzeniem doświadczenia studiowania o wymianę międzynarodową mogą wziąć udział w programie Erasmus+. Nie wszyscy będą jednak chcieli wyjeżdżać z Olsztyna, gdyż studia na UWM odbywają się w szczególnie malowniczym otoczeniu – magazyn “National Geographic Traveler” wyróżnił miasteczko akademickie uczelni – Kortowo – nagrodą w plebiscycie “7 nowych cudów Polski”.

Studiując na kierunku  ekonomia można uzyskać wszechstronną wiedzę z zakresu teorii ekonomii oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu gospodarowania. Student poznaje zasady gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi, jest przygotowywany do prowadzenia analiz ekonomicznych, formułowania opinii dotyczących problemów gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej, podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych.

Proces kształcenia przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), zarówno w kraju jak i za granicą. 

Na studiach I stopnia nie ma specjalności. Na studiach magisterskich uczelnia proponuje kilka.

Specjalności na kierunku ekonomia prowadzonym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim są następujące:

  • Analityka gospodarcza
  • Biznes i rynki międzynarodowe
  • Ekonomia menadżerska i doradztwo finansowe
  • Ubezpieczenia

Kierunek ekonomia w Olsztynie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia ekonomiczne Olsztyn. Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia ekonomiczne w Polsce!

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Olsztynie.

Sprawdź też inne TOP kierunki w Olsztynie

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Olsztynie:

Studia w Olsztynie

Kierunki studiów w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uczelnie Olsztyn

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia