Kierunki studiówKierunki studiów KatowiceStudia biologiczneStudia biotechnologiczneStudia Katowice

Biotechnologia – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Studia na kierunku biotechnologia przygotowują specjalistów niezbędnych w laboratoriach analitycznych i przemysłowych w wielu sektorach gospodarki.

Kierunek studiów biotechnologia, który prowadzi Uniwersytet Śląski w Katowicach, pozwala zdobyć wiedzę z zakresu bioróżnorodności świata żywego, mikrobiologii, biologii komórki, anatomii roślin, histologii, embriologii i biologii rozwoju.

Studenci zdobywają także wiedzę z pogranicza wielu dyscyplin, w tym: biofizyki, biochemii, biologii molekularnej, genetyki i inżynierii genetycznej, cytogenetyki roślin, hodowli tkankowych, fizjologii roślin i zwierząt, podstaw inżynierii bioprocesowej, analityki chemicznej czy metod biotechnologicznych stosowanych w ochronie środowiska wraz z zasadami dobrych praktyk laboratoryjnych w biotechnologii i podstawami przedsiębiorczości, pomocnymi przy planowaniu i realizacji własnej ścieżki kariery.

Zdobyta wiedza i umiejętności odwołują się do wiadomości uzyskiwanych w trakcie kursów matematyki oraz chemii ogólnej i organicznej. Wiele przedmiotów zawiera elementy projektowe, pozwalające nie tylko na prezentowanie przez studentów własnych kreatywnych rozwiązań i postaw, ale i na rozwój umiejętności współpracy w grupie. Ważnym elementem studiów jest korzystanie z baz danych, środków audiowizualnych, programów komputerowych i innych narzędzi, będących postawą warsztatu pracy współczesnego biotechnologa oraz dalszego samokształcenia i komunikacji społecznej.

Studia I stopnia przygotowują także absolwentów do podjęcia studiów II stopnia na kierunku biotechnologia i kierunkach pokrewnych.

A jak wyglądają perspektywy zawodowe? Absolwenci znajdą zatrudnienie w laboratoriach i zakładach związanych z przemysłem spożywczym i farmaceutycznym, z lecznictwem i ochroną zdrowia, hodowlą i ochroną roślin, ochroną środowiska, ochroną przyrody oraz pokrewnymi działami gospodarki i nauki.

Kierunek biotechnologia w Katowicach

Więcej informacji o kierunkach biologicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia biologiczne Katowice. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia