Studia przyrodnicze w Katowicach

Studia związane z przyrodą rozumianą w szerokim zakresie to przede wszystkim propozycja kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA na Uniwersytecie Śląskim.

Międzyobszarowy (interdyscyplinarny) kierunek Ochrona środowiska (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego) przygotowuje absolwenta posługującego się wiedzą z dziedziny biologii, chemii, fizyki, geografii i geologii; umiejętnościami zastosowania technik i technologii w pracy zawodowej oraz kompetencjami społecznymi pozwalającymi na pracę w zespole, samodzielne pogłębianie wiedzy i prezentowanie jej efektów zainteresowanym stronom. Podczas pierwszych dwóch lat studiów odbywają się zajęcia wspólne dla wszystkich słuchaczy kierunku. Są to wykłady, ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria z zakresu przedmiotów podstawowych: biologii, chemii, fizyki, geografii i geologii oraz zajęcia realizowane, jako zajęcia terenowe z botaniki, geobotaniki, zoologii, ekologii, geografii i geologii. Na trzecim roku studiów student realizuje studia według jednej z wybranych ścieżek, które nawiązują do specjalizacji na studiach magisterskich uzupełniających, a mianowicie:

 • Monitoring i zarządzanie środowiskiem;
 • Geoekologia;
 • Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi Ochrony środowiska na podejmowanie pracy między innymi w:

 • urzędach i jednostkach samorządowych;
 • laboratoriach;
 • przedsiębiorstwach przemysłowych, gospodarstwach rolnych i leśnych;
 • firmach farmaceutycznych i przedsiębiorstwach związanych z produkcją i kontrolą środków leczniczych, spożywczych i innych;
 • w przedsiębiorstwach wymagających pracy laboratoryjnej;
 • w instytucjach pracujących nad racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody;
 • instytucjach związanych z szeroko rozumianym nauczaniem zagadnień przyrody;
 • instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach związanych z działaniami na rzecz ekorozwoju i rozwoju zrównoważonego w aspekcie środowiskowym.

Kierunki studiów przyrodniczych w Katowicach 2023

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia przyrodnicze Katowice. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia