Kierunki studiów Katowicerodzaje studiów KatowiceStudiaStudia KatowiceStudia przyrodnicze

Studia przyrodnicze w Katowicach

Studia przyrodnicze rozumianą w szerokim zakresie to przede wszystkim propozycja kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Śląskim.

Międzyobszarowy (interdyscyplinarny) kierunek Ochrona środowiska (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego) to studia przyrodnicze, które przygotowują absolwenta posługującego się wiedzą z dziedziny biologii, chemii, fizyki, geografii i geologii; umiejętnościami zastosowania technik i technologii w pracy zawodowej oraz kompetencjami społecznymi pozwalającymi na pracę w zespole, samodzielne pogłębianie wiedzy i prezentowanie jej efektów zainteresowanym stronom. Podczas pierwszych dwóch lat studiów odbywają się zajęcia wspólne dla wszystkich słuchaczy kierunku. Są to wykłady, ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria z zakresu przedmiotów podstawowych: biologii, chemii, fizyki, geografii i geologii oraz zajęcia realizowane, jako zajęcia terenowe z botaniki, geobotaniki, zoologii, ekologii, geografii i geologii. Na trzecim roku studiów student realizuje studia według jednej z wybranych ścieżek, które nawiązują do specjalizacji na studiach magisterskich uzupełniających, a mianowicie:

 • Monitoring i zarządzanie środowiskiem;
 • Geoekologia;
 • Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi Ochrony środowiska na podejmowanie pracy między innymi w:

 • urzędach i jednostkach samorządowych;
 • laboratoriach;
 • przedsiębiorstwach przemysłowych, gospodarstwach rolnych i leśnych;
 • firmach farmaceutycznych i przedsiębiorstwach związanych z produkcją i kontrolą środków leczniczych, spożywczych i innych;
 • w przedsiębiorstwach wymagających pracy laboratoryjnej;
 • w instytucjach pracujących nad racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody;
 • instytucjach związanych z szeroko rozumianym nauczaniem zagadnień przyrody;
 • instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach związanych z działaniami na rzecz ekorozwoju i rozwoju zrównoważonego w aspekcie środowiskowym.

Kierunki studiów przyrodniczych w Katowicach 2023

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia przyrodnicze Katowice. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia