Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, rekrutacja, kierunki studiów

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest jednym z najmłodszych szerokoprofilowych uniwersytetów w kraju. W tym charakterze zaczął działalność 1 września 2005 roku, ale stoi za nim 50-letnia tradycja, której początki sięgają 1969 roku (Wyższa Szkoła Nauczycielska z trzema wydziałami – Humanistycznym, Matematyczno-Przyrodniczym i Pedagogicznym).

Obecnie UKW jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów.

Poznaj najnowszą ofertę uczelni. Zobacz, jakie kierunki studiów proponuje Uniwersytet w rekrutacji na nowy rok akademicki

Kierunki studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego – rekrutacja 2022/2023

 • ADMINISTRACJA , Kolegium IV
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY , Kolegium III
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE , Kolegium IV
 • BIOLOGIA , Kolegium III
 • BIOTECHNOLOGIA , Kolegium III
 • CYBERDEMOKRACJA I STUDIA NAD ROZWOJEM , Kolegium IV
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA , Kolegium IV
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ , Kolegium II
 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE , Kolegium II
 • EDYTORSTWO , Kolegium I
 • EKONOMIA , Kolegium IV
 • FILOLOGIA ANGIELSKA , Kolegium I
 • FILOLOGIA POLSKA , Kolegium I
 • FILOLOGIA ROSYJSKA , Kolegium I
 • FILOZOFIA , Kolegium I
 • FIZJOTERAPIA , Kolegium III
 • FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ , Kolegium III
 • FIZYKA , Kolegium III
 • GEOGRAFIA , Kolegium III
 • GERMANISTYKA , Kolegium I
 • GERMANISTYKA OD PODSTAW , Kolegium I
 • HISTORIA , Kolegium I
 • HUMANISTYKA DRUGIEJ GENERACJI , Kolegium IV
 • INFORMATYKA , Kolegium III
 • INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ , Kolegium IV
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA , Kolegium III
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA , Kolegium III
 • INŻYNIERIA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA , Kolegium III
 • KRYMINOLOGIA , Kolegium IV
 • KULTUROZNAWSTWO , Kolegium I
 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO ARABSKA , Kolegium I
 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO NIEMIECKA – grupa bez znajomości języka niemieckiego , Kolegium I
 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO NIEMIECKA – grupa ze znajomością języka niemieckiego , Kolegium I
 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO ROSYJSKA , Kolegium I
 • LINGWISTYKA STOSOWANA NIEMIECKO ROSYJSKA , Kolegium I
 • LINGWISTYKA STOSOWANA ROSYJSKO CHIŃSKA , Kolegium I
 • LOGOPEDIA , Kolegium II
 • MATEMATYKA , Kolegium III
 • MECHATRONIKA , Kolegium III
 • OCHRONA ŚRODOWISKA , Kolegium III
 • PEDAGOGIKA , Kolegium II
 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ , Kolegium II
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA , Kolegium II
 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA , Kolegium II
 • POLITOLOGIA , Kolegium IV
 • PRACA SOCJALNA , Kolegium II
 • PRAWO , Kolegium IV
 • PRAWO W BIZNESIE , Kolegium IV
 • PRZEWODNICTWO I PILOTAŻ TURYSTYCZNY , Kolegium I
 • PSYCHOLOGIA , Kolegium II
 • PSYCHOLOGIA W JĘZYKU ANGIELSKIM , Kolegium II
 • REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH , Kolegium III
 • SOCJOLOGIA , Kolegium IV
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE , Kolegium I
 • TURYSTYKA I REKREACJA , Kolegium III
 • WOJSKOZNAWSTWO , Kolegium I
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE , Kolegium III
 • ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I OCHRONA ZABYTKÓW , Kolegium I
 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWISKU , Kolegium III

Sprawdź zasady rekrutacji 2022/2023 na UKW – tu znajdziecie ogólne zasady rekrutacji, ważne terminy, wykaz ważnych dokumentów w rekrutacji. Informacje szczegółowe o zasadach rekrutacji na poszczególne kierunki w zależności od Kolegium poniżej:

Kolegium I, Kolegium II, Kolegium III, Kolegium IV

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY – PROFIL UCZELNI

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia