Kierunki studiów BydgoszczStudia BydgoszczStudia medyczneStudia pedagogiczne

Logopedia w Bydgoszczy

Kierunek studiów logopedia był popularny w kręgach kandydatów na studia zanim pojawił się film “Jak zostać królem”. Film wpłynął jednak powszechnie na świadomość wagi roli, jaką ma do wykonania logopeda. Czy można studiować logopedię w Bydgoszczy? Jeśli tak, to na której uczelni?

Głównym zadanie w pracy logopedy jest walka z wadami wymowy, które dla wielu bywają poważną przeszkodą w życiu i uniemożliwiają realizację zawodowych marzeń. Studia na kierunku logopedia proponuje w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Jest to kierunek adresowany do osób, które lubią pracę z dziećmi, ale również z dorosłymi, a przede wszystkim – chcą pomagać innym. Studia logopedii skupiają się na wykształceniu umiejętności takich jak diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy, jej usprawnianie, przeciwdziałanie trudnościom związanym z czytaniem i pisaniem oraz bezproblemowe komunikowanie się. Kierunek ten kładzie duży nacisk na aspekt praktyczny, który stanowi główny wymiar pracy logopedy.

W ramach kształcenia dostępne są moduły:

  • Neurologopedia: skupia się gównie na niezbędnej pomocy w rozwoju i podtrzymaniu komunikacji oraz mowy. Studenci odbędą szereg zajęć teoretycznych prowadzonych przez specjalistów o wysokich kwalifikacjach oraz wieloletnich doświadczeniach praktycznych, dzięki czemu każdy z Was będzie mógł spróbować swoich sił i wiele się nauczyć. Neurologopedia w przyszłości umożliwia i znacznie ułatwia funkcjonowanie neurologopedy w interdyscyplinarnym zespole zajmującym się pacjentem z zaburzeniami mowy i komunikacji. Nie zastanawiaj się, zostań neurologopedą!
  • Wczesna interwencja logopedyczna: moduł przeznaczony jest dla logopedów pragnących specjalizować się w profilaktyce i wczesnym wspomaganiu rozwoju mowy dzieci. Studia na UKW w tym zakresie umożliwią zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, które w niedalekiej przyszłości pozwolą na udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom z deficytami rozwojowymi w okresie noworodkowym, niemowlęcym i przedszkolnym.

Praca po kierunku logopedia

Studia logopedii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich uzupełniających na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach takich jak:

  • wszystkie rodzaje przedszkoli i szkół podstawowych (ogólnodostępne, integracyjne i specjalne),
  • żłobki,
  • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, opiekuńczo-terapeutyczne i opiekuńczo-rehabilitacyjne (np. dla dzieci z MPD, z niepełnosprawnością intelektualną i in.),
  • zespoły wczesnego wspomagania i ośrodki wczesnej interwencji,
  • poradnie logopedyczne służby zdrowia; kliniki (oddziały noworodkowe, dziecięce),
  • placówki pieczy zastępczej, świetlice środowiskowe i terapeutyczne,
  • prywatne gabinety logopedyczne.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia pedagogiczne Bydgoszcz. Interesujesz się pedagogiką, pracą z dziećmi, procesami wychowania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia