Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną – studia w Bydgoszczy

Studia na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną to projekt przygotowany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Studia zainteresować powinny tych wszystkich, którzy postrzegają się jako osoby kreatywne i chcą swoją innowacyjność wykorzystać w obszarze zarządzania.

W prezentacji tego kierunku uwypukla się, że głównym celem studiów jest przygotowanie praktyków, kompetentnych w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz zarządzania sferą publiczną, którzy będą podejmować pracę w instytucjach publicznych, agencjach marketingowych, jako kadra zarządzająca także w biznesie.

Studia na tym kierunku dadzą Ci możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie kreowania, wdrażania i upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w sferze prywatnej, biznesowej, a przede wszystkim publicznej. Umożliwią zdobycie kompetencji w zakresie nowoczesnej komunikacji marketingowej. Ponadto przygotują Cię do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacjach.

Studiując innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną możesz również dokonać wyboru jednego z czterech modułów. Do wyboru są:

 • Kreowanie marki państwa i instytucji publicznych – moduł ten ukierunkowany jest na kształcenie specjalistów w zakresie kreowania i komunikowania marki, ze szczególnym uwzględnienie marki państwa i instytucji publicznych. Podczas zajęć uzyskasz szeroką wiedzę o breandingu narodowym, zdobędziesz kompetencje w zakresie kształtowania i zarządzania wizerunkiem państwa oraz instytucji publicznych, a także współpracy w tym zakresie z mediami. Ponadto w procesie kształcenia pojawią się zagadnienia związane z marką osobistą lidera sfery publicznej czy też z wykorzystaniem eko-marketingu w budowie marki państwa.
 • Zarządzanie rozwojem i wizerunkiem miast – w module tym przedmioty zaprojektowano w taki sposób, aby przekazać Ci szerokie spektrum wiedzy z zakresu zarządzania rozwojem miast oraz jego wizerunkiem. Mając na uwadze fakt, że to miasta są głównym motorem postępu, miejscem tworzenia wiedzy i innowacji, nabywanie wszelkich kompetencji związanych z jego sprawnym zarządzaniem stanowi dla Ciebie szansę na dobrą inwestycję we własną przyszłość zawodową. Podczas zajęć realizowanych w ramach tego modułu dowiesz się, jak funkcjonuje miasto oraz instytucje odpowiedzialne za jego rozwój, zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat marketingu terytorialnego, tworzenia strategii lokalnych, zarządzania projektami czy np. idei zrównoważonego rozwoju miast. Ponadto zdobędziesz szereg kompetencji w zakresie public relations miast.
 • Promocja marki wsi – moduł ten wyposaży Cię w kompleksową wiedzę na temat obszarów wiejskich, w tym polityki wiejskiej UE, konkurencyjności regionów wiejskich czy polityki rolnej. Podczas zajęć inicjowane będą rozważania na temat potencjału społeczno-kulturowego wsi, identyfikacji elementów jej kultury, jak i aktywizacji społeczności wiejskich. Pojawią się zagadnienia związane z zarządzaniem i rozwojem obszarów wiejskich oraz możliwościami realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Istotny będzie również zakres wiedzy dotyczący rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej, uzupełniony o aspekty polityki ekologicznej i projekty środowiskowe. Wybierając ten moduł, nabędziesz również umiejętności w zakresie stosowania narzędzi content marketing i public relations w promocji markowych produktów lokalnych.
 • Office manager – wybierając ten moduł, zdobędziesz wiedzę na temat wszechstronnego i kompleksowego zarządzania biurem, począwszy od ergonomii pracy po office design. Uzyskasz nowe kompetencje w zakresie wykorzystnia nowoczesnych technologii i narzędzi w pracy administracyjnej czy dokumentacji oraz ochrony danych osobowych. Zdobędziesz konkretne umiejętności w zakresie realizacji procedur przetargowych, zamówień publicznych oraz przygotowania dokumentacji kontraktowej. Poznasz różnego rodzaju procedury i regulaminy niezbędne w pracy administracyjnej, a także proces zarządzania zakupami i dostawami. Ponadto wyposażony zostaniesz w wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania budżetem oraz monitoringu wydatków. Nabędziesz umiejętności związane z zastosowaniem procurement w organizacji, technikami prezentacji ofert, opracowaniem zapytań ofertowych, technikami promocji i sprzedaży, tworzeniem space planów, wykorzystaniem property i facility management czy zarządzaniem wydarzeniami, spotkaniami i szkoleniami.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zdobycia szeregu umiejętności oraz rozwoju kompetencji w zakresie zarządzania oraz kreowania, wdrażania i upowszechniania innowacyjnych rozwiązań, otwiera przed Tobą rozległe możliwości podjęcia w przyszłosci atrakcyjnej pracy.

 • w instytucjach administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, powiatów,
 • jednostkach zajmujących się procesami programowania rozwoju w skali regionalnej i lokalnej,
 • obszarze brandingu, reklamy i public relations,
 • agencjach rozwoju regionalnego,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się rozwojem regionalnym,
 • instytucjach kultury,
 • biurach konsultingowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • w charakterze pracowników administracyjno-biurowych i kadry zarządzającej,
 • we własnych firmach np. specjalizujących się w doradztwie w zakresie tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego czy tworzenia inicjatyw obywatelskich.

Studia dla kandydatów przygotował Wydział Nauk o Polityce i Administracji UKW.

Więcej informacji o kierunkach, innych propozycjach studiów z zakresu nauk o zarządzaniu, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia zarządzanie Bydgoszcz. Interesujesz się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, myślisz o karierze w zarządzaniu i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz: studia zarządzanie w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia