Kierunki studiów ToruńNowerodzaje studiów ToruńStudiaStudia medyczneStudia Toruń

Studia medyczne w Toruniu

Marzenia o studiach medycznych w Toruniu wiążą się z bogatą ofertą UMK. Musisz jednak wiedzieć, że studia tego rodzaju realizowane są jednak w Bydgoszczy na trzech wydziałach Collegium Medicum UMK. Poznaj pełną propozycję na nowy rok akademicki w Toruniu. Może zainteresują kandydatów studia, które na kierunku PIELĘGNIARSTWO proponuje Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu lub studia z kosmetologii w WSNoZ.

Studia medyczne w Toruniu to propozycja uczelni niepaństwowych. W mieście działa Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, która oferuje aż trzy kierunki medyczne. Swoją ofertę w tej tematyce posiada również AKSiM – studia na kierunku lekarskim i pielęgniarstwie.

Warto dokładniej zaznajomić się z tymi propozycjami, analizując program studiów, wysokość czesnego oraz perspektywy zawodowe absolwentów.

Dietetyka na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu

Studia na kierunku dietetyka, które ma w swojej ofercie Uniwersytet WSB Merito Toruń, przygotowują do pełnienia kluczowych ról w obszarze żywienia człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego. Studenci poznają kompleksowe podejście do planowania i monitorowania diety, co pozwoli absolwentom tego kierunku pomagać ludziom w osiąganiu i utrzymaniu zdrowego stylu życia.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu biochemii ogólnej i klinicznej, chemii żywności, mikrobiologii ogólnej i żywności, fizjologii oraz parazytologii. Dzięki temu zrozumiesz procesy metaboliczne organizmu, prawidłowo przeanalizujesz skład produktów spożywczych, a w rezultacie – stworzysz zdrową, zbilansowaną dietę.

Specjalności:

  • Dietetyka w sporcie i rekreacji
  • Psychodietetyka

Pielęgniarstwo w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Kierunek studiów pielęgniarstwo, który prowadzi Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, ma profil praktyczny i mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Studia obejmują bardzo szeroką wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych. Plan studiów wypełniają przedmioty związane w ścisły sposób z pielęgniarstwem i opieką nad chorymi. Oprócz wiedzy teoretycznej filarem kształcenia są umiejętności praktyczne, konieczne do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa stanowią ponad 2300 godzin, w łącznej liczbie 4800 godzin, które obejmuje program studiów na tym kierunku.

Kierunek lekarski w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Kierunek lekarski, który ma w swojej ofercie AKSiM w Toruniu, stanowi odpowiedź na stale wzrastające potrzeby społeczeństwa w zakresie świadczeń leczniczych, czy rosnące koszty opieki zdrowotnej, wynikające między innymi ze starzenia się populacji.

Program obejmuje kształcenie w zakresie nauk morfologicznych (w tym: anatomia, histologia, embriologia), naukowych podstaw medycyny (w tym: biofizyka, biologia molekularna, biochemia, chemia, fizjologia z elementami fizjologii klinicznej, cytofizjologia, informatyka i biostatystyka), nauk przedklinicznych (w tym: genetyka, mikrobiologia, immunologia, patologia, farmakologia z toksykologią, elementy patofizjologii), nauk behawioralnych i społecznych (w tym: socjologia medycyny, psychologia lekarska, etyka lekarska, historia medycyny, elementy profesjonalizmu, język angielski), nauk klinicznych niezabiegowych (w tym: pediatria, choroby wewnętrzne, neurologia, geriatria, psychiatria, dermatologia, onkologia, medycyna rodzinna, choroby zakaźne, rehabilitacja, diagnostyka laboratoryjna, farmakologia kliniczna), zabiegowych (w tym: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia ogólna, ortopedia z traumatologią, medycyna ratunkowa, chirurgia onkologiczna, ginekologia i położnictwo, urologia, otorynolaryngologia, okulistyka, neurochirurgia, transplantologia, diagnostyka obrazowa) oraz w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny (w tym: higiena, epidemiologia, zdrowie publiczne, prawo medyczne, medycyna sądowa).

Absolwenci kierunku lekarskiego będą przygotowani do odbycia stażu podyplomowego, przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (wynik tego egzaminu jest podstawą wyboru jednej spośród licznych specjalizacji), ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej, kontynuowania nauki na studiach podyplomowych oraz uczestniczenia w szkoleniach i kursach.

Weterynaria na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunek studiów weterynaria, który proponuje kandydatom Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, to przede wszystkim nauka o chorobach zwierząt, ich profilaktyce, terapii i zwalczaniu, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego i ochronie zdrowia publicznego.

Celem studiów weterynaryjnych jest wykształcenie absolwentów dobrze przygotowanych do wymagań współczesnego rynku pracy, odważnie podejmujących decyzje, uzbrojonych w szeroką, holistyczną wiedzę zawodową. Ważnym elementem nauki będzie solidne nauczanie praktyczne, weryfikowane podczas studiów, ukierunkowane nie tylko na zwierzęta towarzyszące człowiekowi, lecz także duże zwierzęta gospodarskie i konie.

Lekarz weterynarii – absolwent kierunku weterynaria – będzie przygotowany do podjęcia pracy:

  • klinicznej z uwzględnieniem wszystkich gatunków zwierząt,
  • laboratoryjnej w zakresie analityki weterynaryjnej i sanitarnej,
  • w ośrodkach biotechnologii i biotechniki zwierząt,
  • w organach Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej i jej zakładach diagnostycznych,
  • w rzeźniach, ubojniach i zakładach przemysłu przetwórczego,
  • w marketingu farmaceutycznym,
  • na uczelniach,
  • w ośrodkach doradztwa i doskonalenia zawodowego.


Uzyskaj szczegółowe informacje o medycznych kierunkach dostępnych dla kandydatów na studia w Toruniu:

Kierunki studiów medycznych w Toruniu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Toruń. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Toruniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Toruniu:

Studia w Toruniu

Kierunki studiów w Toruniu

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uczelnie Toruń

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia