Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – powstał w 1945 roku. Jego częścią jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Uczelnia prowadzi stację badawczą na Spitsbergenie, a także kieruje Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. W 2019 roku UMK otrzymał tytuł Uczelni Badawczej w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kierunki studiów

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ADMINISTRACJA
 • ARCHEOLOGIA
 • ARCHITEKTURA INFORMACJI
 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ
 • ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
 • ASTRONOMIA
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • BIOLOGIA
 • BIOLOGIA SĄDOWA
 • BIOTECHNOLOGIA
 • CHEMIA
 • CHEMIA I TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
 • CHEMIA KOSMETYCZNA
 • CHEMIA MEDYCZNA
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • EKONOMIA
 • ETNOLOGIA – ANTROPOLOGIA KULTUROWA
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA BAŁKAŃSKA
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA
 • FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA
 • FILOLOGIA ROSYJSKA
 • FILOLOGIA WŁOSKA
 • FILOZOFIA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • FIZYKA
 • FIZYKA TECHNICZNA
 • GEOGRAFIA
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • GRAFIKA
 • HISTORIA
 • HISTORIA SZTUKI
 • INFORMATYKA – studia inżynierskie
 • INFORMATYKA – studia licencjackie
 • INFORMATYKA STOSOWANA
 • JAPONISTYKA
 • KOGNITYWISTYKA
 • KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
 • KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI
 • KRYTYKA ARTYSTYCZNA
 • KULTUROZNAWSTWO
 • LINGWISTYKA PRAKTYCZNA I COPYWRITING
 • LINGWISTYKA STOSOWANA
 • LOGISTYKA
 • MALARSTWO
 • MATEMATYKA
 • MATEMATYKA I EKONOMIA
 • MATEMATYKA STOSOWANA
 • MEDIOZNAWSTWO
 • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE
 • NAUKI O RODZINIE
 • OCHRONA DÓBR KULTURY
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • POLITOLOGIA
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO
 • PSYCHOLOGIA
 • SOCJOLOGIA
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE
 • SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA
 • TEOLOGIA
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • WETERYNARIA
 • WOJSKOZNAWSTWO
 • ZARZĄDZANIE

Rekrutacja

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w dziale KANDYDAT, REKRUTACJA lub Uchwale Senatu na stronie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: https://www.umk.pl/kandydaci/podyplomowe/

Kontakt

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
https://www.umk.pl/

Aktualności z uczelni

Również w Toruniu, Bydgoszczy i województwie kujawsko-pomorskim

Zbliżające się wydarzenia