Kierunki studiówKierunki studiów ToruńStudia społeczneStudia Toruń

Praca socjalna w Toruniu

Wybierasz się na studia na kierunku praca socjalna w Toruniu? Gdzie studiować, jakie są dostępne specjalności, na jakie perspektywy zawodowe może liczyć absolwent?

Kierunek praca socjalna ma w swojej ofercie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia, które prowadzi Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK, pozwolą zrozumieć podstawowe procesy społeczne, ich strukturę i dynamikę w kontekście konkretnego środowiska społecznego.

Ważnym celem studiów jest wyposażenie absolwentów w kompetencje akcentujące twórczość i innowacyjność działania socjalnego. Studia dają umiejętność prowadzenia indywidualnej i grupowej pracy socjalnej. Wyposażają w sprawność projektowania, organizowania i ewaluacji własnej pracy. Studenci uzyskają niezbędne kompetencje interpersonalne potrzebne do pracy z różnymi kategoriami podopiecznych (komunikacja, mediacje, negocjowanie, interwencja kryzysowa).

Praca socjalna jest kierunkiem studiów stwarzającym możliwość studiowania od IV semestru na nowych specjalnościach do wyboru.

Specjalności:

  • przemoc domowa i wsparcie kobiet w kryzysie, która obejmuje przedmioty teoretyczne i praktyczne ugruntowane w studiach kobiecych, pracy socjalnej z ofiarami przemocy domowej ze szczególnym akcentem położonym na kobiety. Studenci poznają m.in. sposoby diagnostyki przemocy domowej, procedury prawne wobec sprawców, instytucje wsparcia kobiet oraz sposoby ich aktywizacji, poradnictwo i elementy terapii kobiet w kryzysie.
  • praca socjalna z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, która obejmuje przedmioty teoretyczne i praktyczne ugruntowane w problematyce grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczanych społecznie (osób bezdomnych, migrantów i repatriantów, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością). Studenci poznają m.in. szczegółowe sposoby poradnictwa, aktywizacji i wsparcia instytucjonalnego oraz profesjonalnego członków grup wyżej wskazanych.

Perspektywy zawodowe:

  • pracownik socjalny,
  • asystent rodziny,
  • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
  • wychowawca w placówce wsparcia dziennego,
  • wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i rodzinnego.

Uczelnie prowadzące kierunek praca socjalna w Toruniu

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Toruń. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Toruniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Toruniu:

Studia w Toruniu

Kierunki studiów w Toruniu

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uczelnie Toruń

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia