Doradztwo zawodowe – studia podyplomowe na UJD w Częstochowie

Studia przygotowują absolwentów do samodzielnego prowadzenia profesjonalnego doradztwa zawodowego na bazie: znajomości przepisów i podstaw teoretycznych normujących zasady pracy doradcy zawodowego, zasad etycznych oraz standardów usług w doradztwie zawodowym.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ma w swojej ofercie studia podyplomowe dedykowane osobom zainteresowanym profesjonalnym doradztwem zawodowym.

Słuchacze zdobywają ogólną wiedzę z zakresu znajomości rynku pracy – lokalnego, krajowego, europejskiego, znajomości wybranych unormowań w prawie pracy polskim i europejskim, opanowania warsztatu oraz metodyki pracy doradcy zawodowego, posiadania wiedzy i opanowania umiejętności z zakresu doboru
pracowników do określonego miejsca pracy, zapoznania z funkcjonowaniem doradztwa zawodowego dla młodzieży i osób dorosłych w publicznych służbach zatrudnienia i agencjach pośrednictwa pracy.

Po ukończeniu tego kierunku, absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie:

  • diagnozowania i niesienia pomocy w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  • udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych, właściwych dla danego poziomu kształcenia,
  • prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących do planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej,
  • wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe podopiecznych,
  • znajomości technik aktywnego poszukiwania pracy, rynku pracy oraz zachodzących w nim procesów i kierunków zmian,
  • oceniania ludzkich charakterów i predyspozycji,
  • korzystania z nowoczesnych mediów w poszukiwaniu i przekazywaniu informacji.

Więcej informacji w pliku PDF na stronie Uczelni

Kontaktu z UCKU: e-mail: ucku@ujd.edu.pl
tel. + 48 34 3783 119; 34 3783 120, 34 3783 143.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY W CZĘSTOCHOWIE – REKRUTACJA NA STUDIA, AKTUALNOŚCI

CZYTAJ TAKŻE:

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia