Kierunki studiów Częstochowarodzaje studiów CzęstochowaStudiaStudia artystyczneStudia Częstochowa

Studia artystyczne w Częstochowie

Osoby zainteresowane studiami artystycznymi w Częstochowie powinny skupić się przede wszystkim na ofercie, którą dla kandydatów przygotował na nowy rok akademicki Wydział Sztuki UJD. Wśród kierunków m.in. GRAFIKA, FOTOGRAFIA I KREACJA PRZEKAZU WIZUALNEGO, MALARSTWO.

Jeśli wybierasz się na studia artystyczne w Częstochowie, to Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie ma dla Ciebie ciekawe propozycje.

Grafika na UJD w Częstochowie

Program studiów kierunku Grafika I stopnia umożliwia posiadanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu historii sztuki, kultury. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności warsztatowe i artystyczne w zakresie grafiki i szeroko rozumianych obszarów pokrewnych umożliwiających samodzielną pracę twórczą oraz pracę w zespole. Przygotowany będzie do posługiwania się technikami tradycyjnymi oraz współczesnymi formami przekazu artystycznego. Program studiów przygotowuje absolwenta do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, agencjach graficznych i reklamowych.

W ramach proponowanych specjalizacji absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie grafiki warsztatowej z elementami projektowymi, bądź grafiki użytkowej, pozwalające na samodzielną pracę artystyczną lub projektową

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalności:

  • grafika artystyczna i projektowa,
  • grafika użytkowa.

Muzyka w przestrzeni publicznej na UJD w Częstochowie

Celem kształcenia na kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej na studiach I stopnia jest stworzenie oferty edukacyjnej przygotowującej do prowadzenia działalności artystycznej i organizacyjnej w szeroko pojętej przestrzeni publicznej. Nabycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych na studiach pierwszego stopnia ma służyć zarówno animacji życia muzycznego, jak i podejmowaniu działań artystycznych przez zawodowych muzyków estradowych.

W programie kierunku podkreślone jest znaczenie przedmiotów prowadzących do uzyskania umiejętności praktycznych, zarówno w zakresie wykształcenia muzycznego, jak i kompetencji w działaniach animacyjnych. Profil studiów ma na celu także zdobycie doświadczenia podczas praktyk przewidzianych w toku studiów. Studia I stopnia dają uprawnienia do podjęcia specjalistycznych studiów magisterskich (II stopnia).

Specjalności:

  • Animacja artystyczna;
  • Muzyka estradowa – specjalizacja: wokalistyka estradowa, gitara elektryczna, gitara basowa, perkusja.

Fotografia i kreacja przekazu wizualnego na UJD w Częstochowie

Powszechna dostępność kamer cyfrowych oraz łatwość wykonywania zdjęć i ich późniejszych przekształceń, powodują, że fotografia stała się jednym z podstawowych narzędzi stosowanych przez współczesnych twórców przekazów wizualnych. Powołanie kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego jest konsekwencją potrzeb rynku pracy oraz osób, które zainteresowane są poznaniem wiedzy teoretycznej i praktyki twórczej związanej z fotografią, a także szeroko pojętą komunikacją wizualną czyli oddziaływaniem na odbiorcę, m.in. poprzez użycie tekstu i obrazu.

Cykl dydaktyczny wieńczy dyplom wykonany w jednej z artystycznych pracowni specjalizacyjnych (wybór po drugim roku studiów):

  • Fotografia użytkowa lub Fotografia – kreacja przekazu autorskiego (do wyboru),
  • Komunikat wizualny – grafika wydawnicza lub Komunikat wizualny – grafika w przestrzeni społecznej (do wyboru),
  • Komunikat wizualny – intermedia lub Komunikat wizualny – multimedia (do wyboru).

Uzyskane podczas studiów kompetencje artystyczne i projektowe umożliwią absolwentom funkcjonowanie, jako twórcy niezależni lub etatowi – związani z agencjami graficznymi, fotograficznymi, reklamowymi, zakładami poligraficznymi, wydawnictwami, firmami internetowymi i informatycznymi oraz instytucjami kultury (np. miejskimi domami kultury, jako instruktorzy fotografii) i szkolnictwem (po uzyskaniu wymaganych kwalifikacji pedagogicznych).

Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie nauki na studiach II stopnia lub podyplomowych.

Sprawdź inne propozycje studiów z tego zakresu!

Kierunki studiów artystycznych w Częstochowie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie:  Studia artystyczne Częstochowa. Interesujesz się sztuką zarówno w kontekście sztuk plastycznych lub muzycznych i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia artystyczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia