Kierunki studiówKierunki studiów w PolsceKierunki techniczne w PolscePoznaj kierunekStudia techniczne

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna – poznaj kierunek studiów!

Kierunek Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna kształci specjalistów efektywnego technicznie i ekonomicznie wykorzystania OZE.

Kompetencje zdobyte w toku studiów na kierunku Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna przygotowują do realizacji praktycznych zadań inżynierskich związanych z planowaniem, projektowaniem, realizacją, eksploatacją oraz finansowaniem systemów OZE, jak również elementów infrastruktury komunalnej.

Absolwenci potrafią dokonać identyfikacji zasobów i możliwości pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, a także porównywać i oceniać różne źródła energii oraz konsekwencje ich stosowania. Są przygotowani by projektować instalacje i systemy wykorzystujące OZE oraz przekształcać systemy tradycyjne na proekologiczne. To specjaliści od zastosowań nowoczesnych technologii prośrodowiskowych w systemach komunalnych.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia