Transport – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku transport przygotowują specjalistów zajmujących się projektowaniem systemów transportowych, projektowaniem eksploatacji pojazdów różnego typu, czy też zarządzaniem przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu bliskiego oraz dalekiego.

Czytaj dalej

Inżynieria ogólna – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku inżynieria ogólna obejmują interdyscyplinarny program studiów związany z różnymi dyscyplinami inżynierskimi i są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego przemysłu na absolwentów posiadających ogólną wiedzę inżynierską w różnych dyscyplinach.

Czytaj dalej

Geoinżynieria i eksploatacja surowców – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku geoinżynieria i eksploatacja surowców pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu geologii, eksploatacji surowców i inżynierii mineralnej, rekultywacji terenów poprzemysłowych, a także obsługi maszyn i robotyki przemysłowej.

Czytaj dalej

Mechatronika przemysłowa – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku mechatronika przemysłowa łączą zagadnienia mechaniki, elektroniki i informatyki, uczą wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, przygotowując do budowania budować i efektywnego wykorzystywania kompetencji członków zespołu w projekcie mechatronicznym.

Czytaj dalej

Technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych przygotowują do pracy w intensywnie rozwijających się gałęziach przemysłu związanych z technologiami produkcji, a w szczególności produkcji i certyfikacji implantów i wyrobów medycznych.

Czytaj dalej

Automatyka i robotyka przemysłowa – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku automatyka i robotyka przemysłowa pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania układów automatyki przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem programowania sterowników logicznych i robotów, sieci przemysłowych oraz najnowszych technologii, w tym technologii Przemysłu 4.0.

Czytaj dalej

Telekomunikacja i technologie internetu rzeczy – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku telekomunikacja i technologie internetu rzeczy są odpowiedzią na dynamiczny rozwój urządzeń i oprogramowania internetu rzeczy oraz coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu.

Czytaj dalej

Inżynieria internetu rzeczy – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku inżynieria internetu rzeczy łączą wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, telekomunikacji i elektroniki, kształcąc specjalistów systemów integrujących “inteligentne” obiekty korzystające z danych sieci internetowej.

Czytaj dalej

Inżynieria biokompozytów i biomateriałów – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku inżynieria biokompozytów i biomateriałów kształcą inżynierów biegle wykorzystujących wiedzę i umiejętności z zakresu nauk techniczno-inżynieryjnych, medycznych i biologicznych do tworzenia i badania nowoczesnych materiałów.

Czytaj dalej

Okręty i konstrukcje morskie – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku okręty i konstrukcje morskie to propozycja dla kandydatów zainteresowanych projektowaniem i budową statków – od najmniejszych jachtów po największe jednostki pływające oraz obiekty górnictwa morskiego.

Czytaj dalej

Inżynieria środowiska – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku inżynieria środowiska pozwalają zdobyć wiedze i kompetencje związane z systemami zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków, sieci i instalacji gazowych, a także systemów wentylacji, klimatyzacji, urządzeń do oczyszczania powietrza i ciepłownictwa.

Czytaj dalej

Inżynieria ekologiczna – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku inżynieria ekologiczna są odpowiedzią na wymogi związane z ekologizacją gospodarki oraz potrzebą wdrażania ekoinnowacji i przygotowują absolwentów do poprawiania jakości środowiska, zachowania bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju.

Czytaj dalej

Elektronika – poznaj kierunek studiów!

Kierunek studiów elektronika pozwala zdobyć wiedzę i kompetencje z zakresu nowoczesnych systemów elektronicznych. Specjaliści elektronicy są poszukiwani na rynku pracy – elektronika umożliwia rozwój wszystkich pozostałych dziedzin nauki i techniki.

Czytaj dalej

Zbliżające się wydarzenia