Kierunki geograficzne w Polsce

Kierunki geograficzne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia geograficzne

Geografia i gospodarka przestrzenna – poznaj kierunek studiów!

Kierunek studiów geografia i gospodarka przestrzenna pozwala rozwijać umiejętności oraz poszerzać wiedzę z zakresu funkcjonowania i kształtowania środowiska przyrodniczego, wyjaśniania procesów i zjawisk społecznych i gospodarczych w przestrzeni oraz zagospodarowania przestrzennego zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Read More
Kierunki geograficzne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscenewPoznaj kierunekStudia geograficzne

Geodezja i kataster – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku geodezja i kataster pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie i w przestrzeni oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych, fotogrametrycznych i satelitarnych.

Read More
Kierunki geograficzne w PolsceKierunki studiów w PolscenewPoznaj kierunekStudia geograficzne

Gospodarka przestrzenna – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu analizy, diagnozy i planowania przestrzeni otaczającej człowieka zgodnie z jego potrzebami, normami cywilizacyjnymi i możliwościami technicznymi, z poszanowaniem zasad ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego.

Read More

Zbliżające się wydarzenia