Kierunki geograficzne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia geograficzne

Geografia i kształtowanie środowiska – poznaj kierunek studiów!

Kierunek geografia i kształtowanie środowiska łączy zagadnienia z zakresu nauk o Ziemi i środowisku oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.

Studenci kierunku Geografia i kształtowanie środowiska uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności do analizowania i interpretowania w sposób kompleksowy procesów i zjawisk przyrodniczych oraz społecznych zachodzących w środowisku geograficznym. Potrafią wyjaśnić rozkład przestrzenny zjawisk przyrodniczych oraz różnych form działalności gospodarczej człowieka. Studia te przygotują absolwentów do rozwiązywania problemów współczesnego świata związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiska, w którym bezpieczeństwo zasobów i systemów podtrzymujących życie jest zagrożone przez narastającą antropopresję.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Geografia i kształtowanie środowiska

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek Geografia i kształtowanie środowiska?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek Geografia i kształtowanie środowiska?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Geografia i kształtowanie środowiska?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia