Kierunki studiów Bydgoszczrodzaje studiów BydgoszczStudiaStudia BydgoszczStudia geograficzne

Studia geograficzne w Bydgoszczy

Kierunek geografia znajdziecie w ofercie, którą na nowy rok akademicki przygotował Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW). Jeśli interesuje was kierunek geodezja i kartografia propozycje posiada Politechnika Bydgoska.

Interesują Cię studia geograficzne, geograficzne kierunki studiów w Bydgoszczy? Mają je w swoich ofertach Politechnika Bydgoska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Akademia Kujawsko-Pomorska. Dowiedz się więcej!

Geografia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Studia na kierunku geografia, które prowadzi UKW w Bydgoszczy, pozwalają zrozumieć skomplikowane zależności systemu Ziemi. Łączą tradycję z nowoczesnością. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy główny nacisk w procesie kształcenia położony jest na łączenie teorii z praktyką. Zajęcia terenowe i tematyczne wyjazdy studialne, to ten element, którego geografom pozazdrościć mogą studenci innych kierunków.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w:

 • firmach i instytucjach wykorzystujących systemy informacji geograficznej (GIS),
 • biurach prognoz i analiz (badania rynku i opinii społecznej),
 • przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się środowiskiem przyrodniczym,
 • centrach zarządzania kryzysowego,
 • biurach zarządzania środowiskiem,
 • jednostkach służby hydrologiczno-meteorologicznej,
 • biurach planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego (pozyskiwanie funduszy strukturalnych UE),
 • komórkach monitoringu, ochrony oraz kształtowania środowiska przyrodniczego,
 • organizacjach i biurach turystycznych.

Geodezja i kartografia na Politechnice Bydgoskiej

Kierunek studiów geodezja i kartografia, który proponuje kandydatom Politechnika Białostocka, pozwala zdobyć wiedzę nie tylko z przedmiotów podstawowych, takich jak matematyka, fizyka czy informatyka. Program studiów przede wszystkim obejmuje przedmioty specjalistyczne w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami pomiarowymi, geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych, gospodarki nieruchomościami czy obsługi aplikacji systemów informacji przestrzennej.

Perspektywy zawodowe:

 • urzędy wojewódzkie,
 • urzędy powiatowe,
 • urzędy miejskie i gminne,
 • firmy geodezyjne i kartograficzne,
 • własna działalność gospodarcza.

Uzyskaj szczegółowe informacje o geograficznych kierunkach studiów dostępnych w Bydgoszczy, wybierając pozycje z poniższej listy!

Kierunki studiów geograficznych w Bydgoszczy 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia geograficzne Bydgoszcz. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia