Programowanie – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku programowanie to przede wszystkim atrakcyjna oferta zajęć specjalnościowych, prowadzonych przez wieloletnią kadrę praktyków oraz inżynierów z branży IT, która jeszcze szybciej i skuteczniej wprowadzi Cię w tajniki programowania oraz zapozna ze środowiskiem i niezbędnymi narzędziami.

Czytaj dalej

Informatyka w procesach gospodarczych – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku informatyka w procesach gospodarczych przygotowują informatyków-ekonomistów lub informatyków-menedżerów. Studenci muszą kierować się chęcią zrozumienia, jak działają przedsiębiorstwa, rynek i gospodarka, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój gospodarczy organizacji i społeczeństwa.

Czytaj dalej

Modelowanie komputerowe – poznaj kierunek studiów!

Studenci kierunku modelowanie komputerowe zdobywają wiedzę z zakresu technik i narzędzi modelowania procesów fizycznych, głównie w zakresie wymiany ciepła i masy, procesów przepływowych, analiz strukturalnych oraz szeroko pojętych procesów konwersji energii. Wiedza stanowi połączenie kompetencji inżyniera z zakresu energetyki oraz technik komputerowych.

Czytaj dalej

Informatyka w systemach i układach elektronicznych – poznaj kierunek studiów!

Kierunek studiów Informatyka w systemach i układach elektronicznych jest odpowiedzią na silne zapotrzebowanie nowoczesnego przemysłu na absolwentów uczelni technicznych, którzy posiadają wiedzę oraz umiejętności praktyczne zarówno z zakresu wybranych elementów informatyki, jak i jej zastosowaniu w układach elektronicznych i szeroko rozumianych systemach, których wspólnym mianownikiem jest ich zasilanie energią elektryczną.

Czytaj dalej

Bioinformatyka i biologia systemów – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów mają charakter interdyscyplinarny – łączą dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dyscyplin: matematyka, informatyka, nauki biologiczne i nauki fizyczne.

Czytaj dalej

Geoinformatyka – poznaj kierunek studiów!

W dobie powszechnego wykorzystywania urządzeń mobilnych w celach lokalizacji, widać jak nowoczesną i przyszłościową jest propozycja studiów na kierunku geoinformatyka.

Czytaj dalej

Informatyczne techniki zarządzania – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku Informatyczne techniki zarządzania wyróżniają się nowoczesnością koncepcji kształcenia, nowatorskim modelem edukacji praktycznej, skuteczną realizację celów akademickich zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami rynku pracy oraz są cenione za ścisłą współpracę z otoczeniem gospodarczym.

Czytaj dalej

Informatyka ekonomiczna – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku informatyka ekonomiczna przygotowują specjalistów projektowania baz danych, tworzenia aplikacji biznesowych i analityków systemów informatycznych. Program nauczania ma profil praktyczny i jest dopasowany do potrzeb rynku pracy wyrażającego zapotrzebowanie na specjalistów IT.

Czytaj dalej

Inżynieria i analiza danych – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku inżynieria i analiza danych przygotowują specjalistów pozyskiwania, przesyłania, składowania i analizowania danych. Absolwenci będą posiadać wiedzę z zakresu aktualnych technologii informacyjnych, analizy statystycznej, modelowania danych, języków skryptowych, tworzenia aplikacji mobilnych i webowych, a także z systemów wizualizacji danych i grafiki komputerowej.

Czytaj dalej

Informatyka i systemy informacyjne – poznaj kierunek studiów!

Głównym celem studiów na kierunku informatyka i systemy informacyjne jest nauka efektywnego wykorzystywania zdobytego przygotowania z zakresu matematyki i teoretycznych podstaw informatyki. Studenci uczą się także uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, a także samodzielnie rozwiązywać problemy oraz praktycznie stosować informatykę w różnych dziedzinach.

Czytaj dalej

Technologie komputerowe – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku technologie komputerowe pozwalają zdobyć kompetencje w obszarze nauk ścisłych oraz technicznych. Ukończenie studiów pozwoli w sposób twórczy stosować i rozwijać technologie komputerowe, rozumiane jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy i praktyki o szerokim znaczeniu dla współczesnej gospodarki.

Czytaj dalej

Informatyka i systemy inteligentne – poznaj kierunek studiów!

Celem studiów na kierunku informatyka i systemy inteligentne jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z teoretycznym oraz praktycznym wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Studenci zdobywać będą wiedzę z zakresu języków i technik programowania, algorytmiki, złożoności obliczeniowej, baz danych i analizy danych.

Czytaj dalej

Informatyka społeczna – poznaj kierunek studiów!

Kierunek studiów informatyka społeczna to połączenie nauk psychologicznych i socjologicznych, nauk filozoficznych i z zakresu kulturoznawstwa z informatyką i umiejętnością pozyskiwania danych. Przedmiotem badań są m.in. wielowymiarowe relacje pomiędzy człowiekiem a komputerem, funkcjonowanie mózgu oraz metody przetwarzania informacji.

Czytaj dalej

Informatyka stosowana i systemy pomiarowe – poznaj kierunek studiów!

Informatyka stosowana i systemy pomiarowe jako kierunek studiów od klasycznych studiów informatycznych odróżnia wzbogacenie programu o elementy elektroniki, metodologii prowadzenia eksperymentów i pomiarów fizycznych oraz kompetencje inżynierskie związane z analizowaniem, projektowaniem i tworzeniem systemów kontrolno-pomiarowych.

Czytaj dalej

Informatyka techniczna – poznaj kierunek studiów!

Kierunek studiów informatyka techniczna pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania systemów i sieci komputerowych, analizy i symulacji procesów przemysłowych, stosowania metod optymalizacji i technik sztucznej inteligencji, czy też implementacji oprogramowania użytkowego.

Czytaj dalej

Informatyka w biznesie – poznaj kierunek studiów!

Celem studiów na kierunku informatyka w biznesie jest zdobycie umiejętności informatycznych oraz wiedzy ekonomicznej, która pozwoli na tworzenie i dostarczanie produktów odpowiadających na zapotrzebowanie klientów.

Czytaj dalej

Technologie informatyczne – poznaj kierunek studiów!

Jeśli w obszarze Twoich zainteresowań jest informatyka lub matematyka, chcesz poszerzyć swoje umiejętności analitycznego myślenia i nie boisz się technologii, to kierunek studiów technologie informatyczne wydaje się być stworzony dla Ciebie!

Czytaj dalej

Informatyka w ochronie środowiska – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku Informatyka w ochronie środowiska to unikalne połączenie kompetencji z dwóch nowoczesnych dziedzin: informatyki i inżynierii środowiska oraz możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania ocen i prognoz oddziaływania na środowisko.

Czytaj dalej

Zbliżające się wydarzenia