Bioinformatyka i analiza danych – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku bioinformatyka i analiza danych skierowane są do osób wykazujących szczególne zainteresowania biologią, matematyką oraz programowaniem i wykorzystaniem narzędzi informatycznych, głównie w celu opisu i analizy danych biologicznych oraz przetwarzaniem wielkich zbiorów danych.

Absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia ma poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień matematyki, biologii i informatyki, opartą na rzetelnej znajomości podstaw szeroko pojętych nauk ścisłych i przyrodniczych. Rozumie konieczność stosowania formalnego opisu procesów biologicznych oraz potrzebę poszukiwania matematycznych modeli tych procesów

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Bioinformatyka i analiza danych

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek Bioinformatyka i analiza danych?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek Bioinformatyka i analiza danych?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Bioinformatyka i analiza danych?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia