Kierunki informatyczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia informatyczne

Informatyka geoprzestrzenna – poznaj kierunek studiów!

Kierunek informatyka geoprzestrzenna przekazuje wiedzę i umiejętności z zakresu nauk informatycznych, Big Data, gospodarki przestrzennej, systemów GIS i CAD…

Studenci kierunku informatyka geoprzestrzenna zdobywają wiedzę z zakresu zjawisk zachodzących w przestrzeni, podstawowych metod pozyskiwania, przetwarzania, wizualizacji i interpretacji danych przestrzennych, zasad programowania i automatyzacji procesów pozyskania danych, analiz przestrzennych oraz udostępnienia ich wyników, rozumienia algorytmów i struktur danych oraz metody ich implementacji.

Poznają także metody przetwarzania dużych zbiorów danych (tzw. Big Data) z zastosowaniem metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, metody reprezentowania i modelowania danych przestrzennych oraz projektowania i zarządzania bazami danych, podstawy geodezji, kartografii, nauk o środowisku, gospodarki przestrzennej oraz budownictwa, europejskich i krajowych trendów zastosowania systemów GiS i CAD oraz wykorzystania informacji przestrzennej w gospodarce i administracji, doboru i oceny przydatności źródeł danych dla realizacji postawionego zadania.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Informatyka geoprzestrzenna

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek Informatyka geoprzestrzenna?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Informatyka geoprzestrzenna?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia