Kierunki studiów ToruńStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Toruń

Wojskoznawstwo – studia w Toruniu

Jeśli fascynujesz się historią wojskową, myślisz o wstąpieniu do służb mundurowych lub chcesz badać historię oręża polskiego – wybierz studia na kierunku wojskoznawstwo!

Kierunek wojskoznawstwo proponuje kandydatom Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wojskoznawstwo to kierunek studiów adresowany do osób wiążących swoją przyszłość ze służbami mundurowymi lub chcącymi prowadzić badania nad historią wojska i sztuki wojennej na przestrzeni wieków z zamiarem dalszego rozwoju naukowego. Opracowany kompleksowo, specjalnie na potrzeby specyfiki studiów program pozwala zdobyć wiedzę niezbędną do ubiegania się o przyjęcie do wojska i policji oraz podjęcie pracy w archiwach i kancelariach tajnych i jawnych jednostek administracji publicznej.

W ramach studiów prowadzone są zajęcia na temat sztuki wojennej wojsk lądowych i marynarki wojennej, kartografii wojskowej, bronioznawstwa i munduroznawstwa oraz konfliktów zbrojnych w XX wieku. Dodatkowo studenci poznają zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego, prawnych podstaw funkcjonowania sił zbrojnych oraz świadczeń na rzecz obrony, archiwistyki i muzealnictwa. Prowadzone zajęcia teoretyczne są uzupełniane w toku studiów praktykami pozwalającymi ugruntować zdobytą wiedzę i nabyć nowe umiejętności.

Absolwenci wojskoznawstwa znajdują zatrudnienie w Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundurowych. Uzyskana podczas studiów wiedza jest też przydatna przyszłym pracownikom instytucji zajmujących się ochroną i popularyzacją dziedzictwa historycznego oraz mediów specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa. Studiując wojskoznawstwo przygotowujecie się do pracy w muzeach, archiwach i kancelariach niejawnych instytucji.

Kierunek wojskoznawstwo w Toruniu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Toruń. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Toruniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Toruniu:

Studia w Toruniu

Kierunki studiów w Toruniu

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uczelnie Toruń

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia