Kierunki studiówKierunki studiów ToruńStudia geograficzneStudia Toruń

Geografia i kształtowanie środowiska – studia w Toruniu

Jeśli interesują Cię studia geograficzne w Toruniu, a szczególnie kierunek geografia i kształtowanie środowiska – w tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje.

Studia na kierunku geografia i kształtowanie środowiska proponuje kandydatom Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Geografia i kształtowanie środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)

Interdyscyplinarne studia na kierunku geografia i kształtowanie środowiska łączą zagadnienia z zakresu nauk o Ziemi i środowisku oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Pozwalają zrozumieć relacje jakie zachodzą między człowiekiem a przyrodą.

W trakcie studiów znaczną część zajęć stanowią zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń, laboratoriów oraz zajęć komputerowych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (GIS) i informacji obrazowej. Studenci potrafią pozyskiwać, przetwarzać i wykorzystywać różnorodne dane przestrzenne, a także zdobywają umiejętności wykonywania zaawansowanych analiz.

W programie studiów istotną część stanowią zajęcia terenowe w kraju i za granicą oraz praktyki w instytucjach zewnętrznych, podczas których studenci poznają specyfikę pozyskiwania danych o środowisku i społeczeństwie oraz stosują metody analizy danych, obsługują i wykorzystują aparaturę pomiarową i badawczą.

Po III semestrze studenci mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek kształcenia:

  • nauki o Ziemi i środowisku
  • geografia człowieka

Geografia to pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy dyscyplina wiedzy. Łączy ona zagadnienia przyrodnicze (geografia fizyczna) ze społecznymi (geografia społeczno-ekonomiczna). Zajmuje się nie tylko analizą rozmieszczenia obiektów czy zjawisk na Ziemi, ale także badaniem przyczyn takiego stanu rzeczy oraz wpływu człowieka na nie.

Studia geograficzne na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu uczą pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych przestrzennych do celów badawczych i aplikacyjnych. W ostatnich latach, ze względu na dynamicznie rozwijające się narzędzia gromadzenia i analizy danych przestrzennych (systemy informacji geograficznej), widać rosnącą popularność geografii jako atrakcyjnego kierunku studiów.

Absolwenci geografii są chętnie zatrudniani m.in. jako:

  • eksperci i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej,
  • eksperci w ośrodkach badawczych, urzędach statystycznych,
  • konsultanci planów zagospodarowania przestrzennego,
  • doradcy w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska,
  • pracownicy w ośrodkach europejskich zajmujących się ochroną środowiska czy geografią ekonomiczną.

Absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia (dwuletnie studia magisterskie).

Kierunek geografia i kształtowanie środowiska w Toruniu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia geograficzne Toruń. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne.

Czytaj również

Geografia w Łodzi

Interesują Cię studia geograficzne w Łodzi? Chcesz wybrać kierunek geografia?…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Toruniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Toruniu:

Studia w Toruniu

Kierunki studiów w Toruniu

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uczelnie Toruń

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia