Kierunki studiówKierunki studiów PoznańStudia geograficzneStudia Poznań

Geoinformacja – UAM w Poznaniu

Kierunek geoinformacja to jedna z ciekawszych propozycji studiów, które dla kandydatów przygotował Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Kierunek ma charakter przyszłościowy.

Geoinformacja jest dyscypliną, która wyrosła na gruncie systemów informacji geograficznej (GIS) rozwijanych od ponad pół wieku i jest najszybciej rozwijającą się dyscypliną naukową.. Geoinformacja wraz z geotechnologią tworzą dziś niezbędny atrybut nowoczesnego rozwoju społeczeństwa. W sferze postępu cywilizacyjnego obserwuje się przechodzenie współczesnych społeczeństw w kierunku społeczeństwa geoinformacyjnego.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Kartografia i geomatyka,
 • Gospodarka przestrzenna,
 • Geoinformacja,
 • Geologia,
 • Turystyka i rekreacja,
 • Zarządzanie środowiskiem.

Praca po studiach

Absolwenci studiów licencjackich oprofilu inżynierskim są specjalistami geoinformacji o poszerzonych umiejętnościach i kompetencjach informatyczno-technicznych. Dotychczasowi absolwenci znaleźli zatrudnienie w różnorodnych polach zastosowań geoinformacji, m.in.:

 • na różnych szczeblach administracji samorządowej,
 • w wydziałach i departamentach geodezji, geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, architektury, urbanistyki, demografii itp.,
 • w instytucjach ochrony środowiska i firmach turystycznych,
 • w laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego, służbach ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe),
 • w służbach, zakładach i firmach komunalnych, usługowych i o różnym profilu gospodarczym,
 • w służbach państwowych i ratowniczych,
 • w instytucjach i firmach wytwarzających dane monitoringowe o środowisku przyrodniczym o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym i czasowym,
 • w firmach kartograficznych i wydawnictwach,
 • w biurach badania opinii społecznych.

Więcej informacji o kierunkach geograficznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia geograficzne Poznań. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia