Kierunki studiów PoznańStudia geograficzneStudia Poznań

Geografia – specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia – studia w Poznaniu

Myślisz o tym, by w przyszłej pracy zawodowej rozwiązywać problemy związane ze zmianami klimatu, czy deficytem wody?

Studia na kierunku geografia – specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia proponuje kandydatom Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prowadzi je Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM).

Specjalność Hydrologia, Meteorologia i Klimatologia (HMiK) na kierunku Geografia powstała w odpowiedzi na potrzebę analiz regionalnych i rozwiązywania lokalnych problemów związanych z postępującym deficytem wody w gospodarce, rolnictwie i branży komunalnej, zmianami klimatu i ich konsekwencjami (w tym adaptacją do zmian klimatu), jak i potrzebami rynku pracy. Struktura programu zapewnia absolwentowi wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ochrony i możliwości wykorzystania zasobów wodnych i atmosfery. W procesie dydaktycznym duża część zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem technik komputerowych oraz systemów informacji geograficznej (GIS). Uzupełnieniem zajęć są ćwiczenia terenowe, podczas których studenci weryfikują zdobytą wiedzę i umiejętności.

Studenci mogą fakultatywnie realizować moduł edukacyjny dający uprawnienia do zawodu nauczyciela geografii oraz przyrody w szkole podstawowej. Zajęcia w ramach tego modułu prowadzone są z zastosowaniem nowoczesnych metod badawczo-dydaktycznych, w terenie oraz instytucjach naukowo-edukacyjnych.

Kompetencje absolwenta:

  • Przygotowuje i analizuje opracowania kartograficzne, w tym szczególnie mapy hydrograficzne, hydrogeologiczne, synoptyczne i klimatyczne.
  • Prowadzi monitoring środowiska przyrodniczego, w tym szczególnie w zakresie hydrologii, meteorologii i klimatologii, wykorzystując nowoczesne rozwiązania w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych.
  • Przewiduje skutki klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych.
  • Podejmuje odpowiednie działania na rzecz zachowania równowagi ekologicznej i ochrony zasobów.
  • Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem w zakresie Systemów Informacji Geograficznej (GIS).

Perspektywy zawodowe:

  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i jego centra, biura prognoz, stacje meteorologiczne i synoptyczne, stacje hydrologiczne, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, zarządy zlewni, nadzory wodne),
  • Jednostki administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, centra zarządzania kryzysowego,
  • Instytucje naukowo-badawcze, instytucje zajmujące się planowaniem przestrzennym, gospodarką wodną, gospodarką komunalną i badaniami atmosfery,
  • Wydawnictwa naukowe, popularno-naukowe i edukacyjne,
  • Szkolnictwo ponadpodstawowe oraz instytucje związane z edukacją.

Więcej informacji o kierunkach geograficznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia geograficzne Poznań. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Czytaj także

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia