Studia psychologiczne w Toruniu

Kierunek psychologia jako studia jednolite magisterskie znajdziecie w ofercie Wydziału Humanistycznego UMK oraz w niepaństwowej Wyższej Szkole Bankowej. Studia związane z psychologią np. kierunek KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE oferuje kandydatom Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, a kierunek PSYCHOLOGIA W BIZNESIE Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.

Dla zainteresowanych kierunkiem psychologia najpierw definicja tego, czym jest psychologia. To nauką zajmującą się badaniem mechanizmów i praw rządzących psychiką i zachowaniami człowieka oraz innych zwierząt. Psychologia bada wpływ zjawisk psychicznych na relacje społeczne i interakcje z otaczającym środowiskiem. W kontekście propozycji na toruńskim UMK zwłaszcza wzmianka o zwierzętach w tej definicji ma istotne znaczenie.

Psychologia na UMK w Toruniu

Uczelnie na jednolitych studiach magisterskich oferuje swoim studentom cztery specjalizacje. Ich obszarami kształcenia są:

 • psychologia kliniczna
 • neuropsychologia
 • praktyczna psychologia społeczna i środowiska
 • stosowana psychologia zwierząt

Dwie ostatnie specjalizacje są unikalne w skali całego kraju i pozwalają na nietypowe zastosowania psychologii w praktyce. Na przykład specjalizując się w stosowanej psychologii zwierząt dowiesz się, jak wykorzystać zachowanie i umiejętności psa czy konia w terapii lub innych formach pracy z człowiekiem; specjalizując się w praktycznej psychologii społecznej i środowiskowej będziesz potrafił rozwiązywać konflikty, jakie pojawiają się w Twoim mieście, doradzać samorządom albo kompetentnie, w oparciu o rzetelną wiedzę naukową, zaprezentować swój punkt widzenia w mediach.

Psychologia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu

W ofercie WSB w Toruniu na jednolitych studiach magisterskich studenci mogą wybierać w następujących specjalnościach:

 • Neuropsychologia
 • Psychologia edukacyjna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia w zarządzaniu i biznesie
 • Psychologia zdrowia

W ofercie WSB specjalna propozycja dla osób, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie i zdobyć tytuł magistra psychologii. Na studiach na kierunku psychologia dla licencjatów oferowane są dwie specjalności: psychologia społeczna oraz psychologia w zarządzaniu i biznesie.

Psychologia w biznesie w WSB w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa proponuje psychologiczne studia licencjackie w zakresie specjalistycznego przygotowania do pracy w biznesie. W ofercie wiele ciekawych specjalności:

 • Coaching i mentoring w biznesie
 • International business
 • Niestacjonarne Stacjonarne Angielski
 • Psychologia menedżera
 • Psychologia pozytywna w biznesie
 • Psychologia sytuacji kryzysowych
 • Psychologia zachowań konsumenckich

Praca po studiach psychologicznych

Charakter pracy po studiach psychologicznych zależy mocno od wybranej wcześniej specjalizacji.

 • psycholog kliniczny: w służbie zdrowia, w szpitalach ogólnych oraz psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, jako konsultant w firmach ubezpieczeniowych i w ZUSie przy orzecznictwie o utracie zdrowia i przydatności do pracy
 • neuropsycholog: w placówkach służby zdrowia specjalizujących się w zaburzeniach neurologicznych, w szpitalach ogólnych oraz psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego
 • ekspert i mediator w zakresie funkcjonowania człowieka w środowisku: praca doradcy i eksperta od zarządzania środowiskiem lokalnym, w szczególności tworzonym przez człowieka – w urzędach państwowych różnego szczebla, przy projektowaniu miast, osiedli, domów, budynków użyteczności publicznej, rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie mediacji w sporach w lokalnych społecznościach, praca w mediach
 • specjalizacja w psychologii zwierząt daje możliwość zarówno pracy w zawodzie psychologa pracującego w terapii uzupełniającej z udziałem zwierząt, jak również pracy behawiorysty oraz trenera/selekcjonera zwierząt

Kierunki studiów psychologicznych w Toruniu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia psychologiczne Toruń. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Toruniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Toruniu:

Studia w Toruniu

Kierunki studiów w Toruniu

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uczelnie Toruń

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia