Ochrona środowiska w Katowicach

Jeśli interesują Cię studia na kierunku ochrona środowiska w Katowicach – sprawdź najważniejsze informacje na ten temat.

Czy warto studiować na kierunku ochrona środowiska?

Ochrona środowiska to kierunek studiów łączący nauki przyrodnicze, biologiczne, ścisłe, ekonomiczne, prawnicze oraz wiele zagadnień z innych dziedzin. Jeśli marzysz o tym, by czynnie walczyć o poprawę stanu środowiska naturalnego, rozwiązywać problemy związane ze zmianami klimatu, projektować, planować, wprowadzać innowacje itp., to ochrona środowiska może być dla Ciebie świetną propozycją. Zapotrzebowanie na specjalistów ochrony środowiska jest stale wysokie, więc kariera zawodowa przed Tobą!

Ochrona środowiska w Katowicach – gdzie studiować?

Jedyną katowicką uczelnią wyższą proponującą kandydatom studia na kierunku ochrona środowiska jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Ochrona środowiska na Uniwersytecie Śląski w Katowicach

Międzyobszarowy (interdyscyplinarny) kierunek ochrona środowiska, proponowany przez Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przygotowuje absolwenta posługującego się wiedzą z dziedziny biologii, chemii, fizyki, geografii i geologii; umiejętnościami zastosowania technik i technologii w pracy zawodowej oraz kompetencjami społecznymi pozwalającymi na pracę w zespole, samodzielne pogłębianie wiedzy i prezentowanie jej efektów zainteresowanym stronom.

Podczas pierwszych dwóch lat studiów odbywają się zajęcia wspólne dla wszystkich słuchaczy kierunku. Są to wykłady, ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria z zakresu przedmiotów podstawowych: biologii, chemii, fizyki, geografii i geologii oraz zajęcia realizowane, jako zajęcia terenowe z botaniki, geobotaniki, zoologii, ekologii, geografii i geologii. Na trzecim roku studiów student realizuje studia według jednej z wybranych ścieżek, które nawiązują do specjalizacji na studiach magisterskich uzupełniających, a mianowicie:

  • Monitoring i zarządzanie środowiskiem (MZŚ) – realizowany w IBBiOŚ.
  • Geoekologia (GEO) – realizowany w INoZ;
  • Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska (FIZ). Realizowany w ICh lub IF.

Studenci dokonują wyboru problemu badawczego i przygotowują pracę licencjacką, pod opieką promotora. W programie studiów zwraca się szczególną uwagę na przygotowanie praktyczne absolwenta poprzez odbycie praktyk zawodowych. Indywidualne zainteresowania rozwijane są w ramach przedmiotów do wyboru, proponowanych przez Wydziały tworzące kierunek. Studenci mogą również pogłębiać swoją wiedzę poprzez prace w kołach naukowych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Ochrona środowiska po ukończeniu studiów posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

  • analizy i diagnozowania procesów oraz zjawisk występujących w środowisku przyrodniczy pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą, a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej oraz rolniczej jak i problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska;
  • projektowania i podejmowania racjonalnych działań służących ochronie środowiska naturalnego z zachowaniem zasad prawnych i etycznych;
  • łączenia zdobytej wiedzy przyrodniczej z elementami innych dyscyplin;
  • gromadzenia, przetwarzania, pisemnego i ustnego przekazywania informacji oraz pracy zespołowej;
  • sprawnego poruszania się w zagadnieniach z pogranicza technologii i współczesnych metod stosowanych w ochronie środowiska oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin;
  • łączenia wiedzy zdobytej w zakresie biologii, chemii, fizyki, geografii i geologii z elementami innych dyscyplin, w tym nauk technicznych i ekonomii;
  • samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych.

Uczelnie prowadzące kierunek ochrona środowiska w Katowicach

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia przyrodnicze Katowice. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia