Kierunki studiów KatowiceStudia ekonomiczneStudia Katowice

Finanse i rachunkowość – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Studiowanie na kierunku Finanse i rachunkowość umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz banków, ubezpieczycieli i innych instytucji finansowych, funkcjonowania rynków finansowych i wykorzystywania ich instrumentów.

Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Kierunek Finanse i rachunkowość realizowany na studiach pierwszego stopnia ma na celu zaznajomienie studentów z zaawansowaną wiedzą z zakresu współczesnych finansów i rachunkowości, uwzględniającą w szczególności mechanizmy finansowe, działające na rynkach finansowych oraz przejawiające się w funkcjonowaniu instytucji finansowych, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych, w tym również w skali międzynarodowej. 

Program tego kierunku studiów, realizowany na 5 specjalnościach, pozwala na zaznajomienie studentów z zaawansowanymi, finansowymi aspektami funkcjonowania instytucji sfery finansowej i realnej oraz ich obowiązkami i zasadami w zakresie prowadzenia rachunkowości.

Koncentruje się on głównie na zrozumieniu zasad funkcjonowania rynków finansowych oraz emisji i obrotu instrumentami finansowymi, finansowych zasadach działania instytucji kredytowych i relacji zachodzących między nimi a przedsiębiorstwami, istocie inwestycji i możliwości w zakresie oceny ich opłacalności, znaczeniu ubezpieczeń i ich roli w działalności gospodarczej, zasadach opodatkowania jednostek gospodarczych, prowadzenia ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdań finansowych, innowacji dokonujących się w sferze finansów (np. rozwój i upowszechnianie technologii cyfrowych), możliwościach wykorzystania i analizy informacji finansowych, w tym dotyczących sytuacji majątkowej i finansowej podmiotów, metodach oceny i zarządzania ryzykiem związanym z finansowymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej, a także możliwościach wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w przygotowywaniu i analizowaniu informacji finansowych.

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość:

 • Analityk finansowy
 • Finanse i technologie cyfrowe
 • Rachunkowość i podatki
 • Rachunkowość i rewizja finansowa
 • Współczesna bankowość

W ofercie studiów I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość znajdują się specjalności cenione przez pracodawców, odpowiadające potrzebom współczesnego rynku pracy. Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość znajdują zatrudnienie m.in. jako:

 • księgowi,
 • kadry w instytucjach finansowych, jak również instytucjach wspomagających funkcjonowanie systemu finansowego, m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, biurach podatkowych i rachunkowych, izbach i urzędach skarbowych, nadzorze finansowym, audycie i kontroli wewnętrznej,
 • doradcy podatkowi,
 • analitycy i doradcy finansowi, pośrednicy finansowi,
 • analitycy giełdowi,
 • specjaliści z zakresu ubezpieczeń.

Więcej informacji o kierunkach ekonomicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia ekonomiczne Katowice. Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia ekonomiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia